LFT Skogsskötselplan

Skogsskötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman den 6 maj 2006. I tillägg till denna övergripande Skogsskötselplan finns LFT Områdesplan som utarbetats tillsammans med Skogsstyrelsen och som ger riktlinjer för hur respektive område på LFTs mark skall underhållas. Förutsättningar Årsstämman 2003 beslöt att skogsskötsel skall bedrivas på LFTs allmänningar under beaktande av varje enskilt områdes … Fortsätt läsa LFT Skogsskötselplan