Naturvårdsdag 22 april 2017 kl 10.00

Vårens naturvårdsdag kommer att äga rum lördagen den 22 april 2017 kl 10-14.

Grytnäs
Samling, avprickning och fördelning av arbetsuppgifter sker vid två platser
-Blå väg (väg 6) vid pumphuset
-Röd väg (väg 5)  vid infarten till sjösättningsrampen

Lindholmen
Samling, avprickning och fördelning av arbetsuppgifter sker vid
-Midsommarängen

Lisö Kalv
Samling, avprickning och fördelning av arbetsuppgifter sker vid
-Badet Lisö Kalv