Promenadstråk

Det finns fina promenadstråk på LFTs marker. Utöver områdets vägar finns det stigar som binder samman vägarna och våra olika områden. Det finns även stigar som leder vidare till kringliggande områden som Frönäs och Dyvik.

För att göra dessa stigar så tillgängliga som möjligt, har de märkts ut med små skyltar av en vandrare, samt ritats in på kartan nedan. Stigarna är markerade med en rosa streckad linje på kartan.