Månad: april 2023

Tack för allt jobb på vårens naturvårdsdag!

Tack för allt jobb på vårens naturvårdsdag!

Tack alla som gjorde att vi fick så mycket gjort på Naturvårdsdagen igår och för att det var så bra stämning!

Febril verksamhet i hela området där alla hjälpte till!
Här är exempel på saker vi har gjort:
-Tagit hand om en del farliga vindfällen och andra träd som stormarna tagit i vinter
-Tagit bort mängder av sly
-Kört massor med lass med vagnar, kärror och släp
-Lagt upp högar för eldning senare (det var så torrt i markerna att vi inte kunde elda denna gång)
-Passat på att det var så lågt vatten och plockat sten på badstränderna
-Klippt vass vid bryggor och stränder
-Arbetat på stigen mellan Blå väg och Frönäs
-Monterat en vattentät låda som står vid föreningsboden, där vi ska ha fotbollar, kubspel mm så att det är enkelt att börja spela vid ängen!
-Monterat en ny uppfällbar badstege på flytbryggan vid Sjösättningsrampen
-Dragit om vildsvinsstängslet kring ängen
-Slyat kring Föreningsboden på ängen
och mycket mycket mer!

Här nedan ligger bilder från dagen utan inbördes ordning!

Tack alla!
Mia Larsdotter Kraft & Magnus Dimert

 

Vilken morgon på Lisö!

Svart väg vid Kyrkviken

Hela området kring Ängen och Fotbollsplanen är nu mycket prydligt

Slyning på helikopterplattan och ängen vid Sjösättningsrampen


Grill på väg till Sjösättningsrampen!


Slyning på helikopterplattan och ängen vid Sjösättningsrampen

Arbete vid Fotbollsplanen

Stigen mellan Blå väg och Frönäs

Stigen mellan Blå väg och Frönäs

Arbete vid Fotbollsplanen

Prydligt längs stigarna på Lisökalv

Råstyrka krävs ibland!

Prydligt vid boden Svart väg Kyrkviken

Prydligt på stranden Lisökalv

Arbete vid Fotbollsplanen

Morgonmöte

Morgonmöte

Morgonmöte

Morgonmöte

Morgonmöte

Mycket arbete att ta hand om fällda alar mellan Ängen och Ugglestigen

Korv!

Korv!

Korv!

Korv och underhållning!

Korv vid Föreningsboden

Hantverksarbete på gång!

Fina nya livbojar

Högtryck!

Högtryck

Stranden Lisökalv

Ugglestigen

Bojar på gång

Ängen vid sjösättningsrampen

Sjösättningsrampen

Högar för eldning senare vid Fotbollsplanen

Fällning av ett dött riskträd på Grön väg efter Naturvårdsdagen

Fällning av ett dött riskträd efter Naturvårdsdagen

Fällning av ett farligt vindfälle på Lisökalv efter Naturvårdsdagen

Fällning av ett farligt vindfälle efter Naturvårdsdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård
Varning, det är mycket torrt i markerna

Varning, det är mycket torrt i markerna

Vi har fått rapport från medlemmar inom LFT som provat att elda idag under fredagen. Elden spred sig direkt ut i markerna för att det är så torrt och det var svårt att släcka.

Det gör att vi med stor sannolikhet inte kommer kunna elda någonstans imorgon på Naturvårdsdagen.

Vi uppmanar alla till stor försiktighet med eld.

Posted by Magnus Dimert in Nyheter
Välkommen på Naturvårdsdagen på lördag 22 april

Välkommen på Naturvårdsdagen på lördag 22 april

På lördag 22 april är det dags för vårens naturvårdsdag!
På naturvårdsdagarna uppfyller vi föreningens ändamål genom att göra fint på våra marker tillsammans – trivsel och korvgrillning!

Samling sker kl 10.00 vid de vanliga mötesplatserna (se mötesplatser nedan)

Planering Grytnäs

Saker vi kommer ha behov av: krattor, räfsor, spadar, skyfflar, skottkärror, grensaxar, sekatörer.

 • Rensa stigar, promenadstråk och diken
 • Såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar
 • Kratta vid sjöboden/bryggan Kyrkviken
 • Montera stege på flytbryggan Sjösättningsrampen (Magnus har med och lägger där)
 • Lägga i bryggorna vid simskolan (tillsammans med Lindholmen)
 • Det är så torrt i markerna att vi inte vågar elda idag, så vi lägger höger på platser som inte ligger i vägen om de får ligga över sommaren. (Eventuellt kan vi elda på Valborg)

Planering Lindholmen

Saker vi kommer ha behov av: krattor, räfsor, spadar, skyfflar, skottkärror, grensaxar, sekatörer.

 • Rensa stigar, promenadstråk och diken
 • Såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar
 • Fortsätta att gallra kring ängen och fotbollsplanen.
 • Plocka grenar och pinnar
 • Nu när det är extremt lågt vatten – passa på att plocka sten där barnen går ner i vattnet vid simskolan. Micke Brege ställer dit en kärra som vi kan lägga stenen i.
 • Lägga i bryggorna vid simskolan (tillsammans med Grytnäs)
 • Montera en vattentät förvaringsbox vid Föreningsboden / ängen där vi ska ha fotbollar och annan utrustning för lek.
 • Det är så torrt i markerna att vi inte vågar elda idag, så vi lägger höger på platser som inte ligger i vägen om de får ligga över sommaren. (Eventuellt kan vi elda på Valborg)

Planering Lisökalv

Saker vi kommer ha behov av: krattor, räfsor, spadar, skyfflar, skottkärror, grensaxar, sekatörer.

 • Ugglestigen: Såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar
 • Kalvudden: Naturstigen, såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar. Ta hand om träd som fallit.
 • Rensa på stränderna, ta hand om död vass/sjögräs
 • Det är så torrt i markerna att vi inte vågar elda idag, så vi lägger höger på platser som inte ligger i vägen om de får ligga över sommaren. (Eventuellt kan vi elda på Valborg).

Mötesplatser

 • Badet på Lisökalv, Tillsyningspersoner: Hans Engqvist & Henrik Kraft
 • Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsperson: Mikael Brege
 • Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsperson: Alfred Sjödin
 • Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningspersoner: Jacob Lindborg och Lotta Edström

allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Respektive tillsyningsperson har närvarolistor och det är viktigt att ni noterar att ni deltar, så att ni får avdrag på medlemsavgiften.

Hoppas att vi ses!

/Magnus Dimert och Tillsyningsgruppen

 

 

Posted by Magnus Dimert in Nyheter
Information från Polisen – händelser mars 2023

Information från Polisen – händelser mars 2023

GRANNSAMVERKAN – GÄLLER PERIODEN 230301 – 230331

Bostadsinbrott
Norra Svärdsö gård, Nynäshamn. Uppbruten ytterdörr.
Floravägen, Nynäshamn. Uppbrutet fönster. Smycken stulna.
Lerviksgränd, Nynäshamn. Uppbruten altandörr.
Svärtingsgata, Ösmo. Inbrott i villa som är under uppbyggnad.

Försök till inbrott i bostad
Inga anmälda under perioden.

Inbrott i fritidshus
Dalängsvägen, Ösmo. Fönster inslaget men inget tillgripet.

Båtrelaterade brott
Torö varv, Nynäshamn. Tre anmälningar om stulna växelhus och drev.

Brottstrenden fortsätter med stölder ur fordon. Så väl i  Nynäshamns som Haninge kommun. Och det är verktyg och maskiner som stjäls.
Töm därför bilen själv, alternativt förvara den i låst utrymme.

//Ylva Thomasson
Kommunpolis Haninge/Nynäshamn

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Välkommen till Årsmötet 2023

Välkommen till Årsmötet 2023

Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening (LFT) till 2023 års årsmöte.

Mötet äger rum söndagen den 23 april 2023 kl 13.30 i Skärlinge Bygdegård. Efter LFT:s årsmöte, ca kl 15.00, planerar LLS att avhålla sitt årsmöte. Se särskild kallelse från LLS.

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut via mejl och finns att ladda ner här på hemsidan LFT.nu. De som inte har mejladress får utskick postalt.

Varmt välkomna! Vi hoppas på god uppslutning!

Styrelsen

Klicka här för att ladda ner alla årsmötesdokument

I den zippade filen ska följande dokument finnas

 1. Kallelse
 2. Förslag till dagordning
 3. Styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen
 4. Verksamhetsberättelse 2022
 5. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning 2022
 6. Revisorernas berättelse för 2022*
 7. Förslag till budget för 2023
 8. Styrelsens förslag för en bastu i Kyrkviken
 9. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och tillsyningspersoner

* Kompletteras inom kort!

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte
Vårens höjdpunkter – påminnelse!

Vårens höjdpunkter – påminnelse!

Här kommer en liten påminnelse om vårens två höjdpunkter; Vårens Naturvårdsdag och Årsmöte i LFT!

Lördagen 22/4 kl samlas vi kl 10 och hjälps med gemensamma krafter åt att få våra allmänningar snygga inför sommaren. Att arbeta tillsammans ökar trivseln och gemenskapen medlemmarna emellan, dessutom utlovas korv och dricka 😊.

Mer deatljerad planering områdesvis kommer ca 7-10 dagar innan naturvårdsdagen.

Söndagen 23/4 är det Årsmöte i Skärlinge Bygdegård kl 13.30. Då går vi igenom året som gått och presenterar årets budget, förslag och aktiviteter för 2023. Vi hoppas på god uppslutning och gott engagemang från nya och gamla medlemmar. Kaffe och fikabröd finns på plats ☕️🥮

Årsmöteshandlingarna skickas ut under vecka 14.

Vi ses på Lisö! 🔥☀️🌊🌲🌳

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte, Naturvård