Har du spanat in vår bokbytarbod?

Eva i styrelsen har gjort i ordning i den gamla telefonhytten på midsommarängen så den numera tjänar som bokbytarbod.

Den gamla inredningen har behållits, men gamla fågelbon och söndertuggade telefonkataloger har rensats bort.

Här kan ni se bilder på hur fint det blivit. Passa på att göra ett besök och några bokbyten också 🙂

Det finns planer på att försöka flytta hela telefonkiosken/bokbytarboden till brevlådorna för att tillgängliggöra den mer – men det är än så länge bara planer.