Månad: februari 2020

Nynäshamns kommun ser över VA-planen

Nynäshamns kommun ser över VA-planen

Nu görs en översyn av kommunens VA-plan som beskriver kommunens planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Det har bland annat visat sig vara dyrare än man tidigare räknat med, men också att nya grundvattenberäkningar visat på bättre förutsättningar.

– I och med de nya grundvattenberäkningarna och dessutom med stöd av ny teknik för enskilt VA tror vi att vissa områden kan klara sig utan kommunalt vatten och avlopp, säger Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

När översynen är klar kommer politikerna få ta ställning till om VA-planen ska revideras. I så fall kommer ett remissförslag tas fram och kommuniceras till fastighetsägare och andra berörda instanser. Därefter fattar politikerna beslut om förslaget.

Läs mer på nynashamn.se

Vi i styrelsen kommer att försöka bjuda in företrädare från kommunen som kan berätta mer när beslut är fattade.

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Nyheter