Månad: juli 2021

Protokoll från Årsmöte 2021

Protokoll från Årsmöte 2021

Den 4:e juli höll LFT årsmöte vid midsommarängen och det var kul att se att så många ville delta det fina vädret till trots.

För er som inte var där kommer här det viktigaste i sammandrag

  • Årsmötet har antagit en ny Hållbarhets- och miljöpolicy LFT
  • Simskolan äger rum vecka 30 med en ny modell för ersättning och administation som gör att simskolan är mer eller mindre självförsörjande.
  • Skyltar till alla bryggor delades ut. För de av er som ej hämtade ut skyltar så finns de kvarvarande att hämta hos Marie på Röd väg. Se kontaktuppgifter styrelsen.
  • Nya på förtroendeuppdrag är Daniel Gardtman som tar plats i styrelsen och Adil Ohlander som är tillsyningsman för Öarna.
  • Information om Grannsamverkan mot Brott och förslag till ny VA-plan som är på remiss

Protokollet i sin helhet finns att ladda ner här

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte
Tester för att bekämpa Parkslide inledda

Tester för att bekämpa Parkslide inledda

All Parkslide på Svart väg i backen ned mot viken har nu slagits ner med lie och täckts med presenning.

 

Nu får vi hoppas – och ha tålamod – att testet faller väl ut.

Posted by Magnus Dimert in Naturvård