Styrelsen LFT

Ordförande Mia Larsdotter Kraft, även ansvarig för LFT sajt och medlemsregistret
Grå väg 95 Lisökalv
mialarsdotterkraft@gmail.com (föredrar kontakt via mejl!)
070 – 499 86 71 (mobil)

Sekreterare Eva Bjurström
Grön Väg 79 Lindholmen
evabjurstrom@hotmail.com
0733 – 167 855

Kassör Ewa Lidén
Sjöviksbacken 5
117 57 Stockholm
Grön väg 89 Lindholmen
ewa.liden2@gmail.com
070 – 927 72 13 (mobil)

Ledamot Marie Fransson med ansvar för brygg- och sjöbodsavtal samt simskolan
Röd väg 35 Grytnäs
148 97 Sorunda
marie.stahl.fransson@volvocars.com
076 – 621 08 12 (mobil)

Ledamot Peter Theim med ansvar för bryggfrågor
Vit Väg 109
Lisökalv
070-4410540 (mobil)
peter@theim.se

Ledamot Magnus Dimert med ansvar för markfrågor och tillsyningsgruppen
Fältvägen 3
18273 Stocksund
Svart väg 54 Grytnäs
magnus.dimert@gmail.com
073 – 40 88 100 (mobil)

Ledamot Alexander Jäätmaa med delat ansvar för markfrågor och tillsyningsgruppen
Sandhamnsgatan 75a
115 28 Stockholm
Blå väg 12 Grytnäs
alexander.jaatmaa@gmail.com