Styrelsen LFT

Ordförande Mia Larsdotter Kraft, även ansvarig för LFT sajt och medlemsregistret
Grå väg 95 Lisökalv
mialarsdotterkraft@gmail.com (föredrar kontakt via mejl!)
070 – 499 86 71 (mobil)

Sekreterare Eva Bjurström
Grön Väg 79 Lindholmen
evabjurstrom@hotmail.com
0733 – 167 855

Kassör Ewa Lidén
Sjöviksbacken 5
117 57 Stockholm
Grön väg 89 Lindholmen
ewa.liden2@gmail.com
070 – 927 72 13 (mobil)

Ledamot Marie Fransson med ansvar för medlemsfrågor (simskolan, midsommar, hjärtstartaren mm)
Röd väg 35 Grytnäs
148 97 Sorunda
marie.stahl.fransson@volvocars.com
076 – 621 08 12 (mobil)

Ledamot Peter Theim med ansvar för medlemsfrågor (grannsamverkan, naturvårdsdagar mm)
Vit Väg 109, Lisökalv
070-4410540 (mobil)
peter@theim.se

Ledamot Anders Olander med ansvar för brygg- och sjöbodsavtal
Grön Väg 1, Lindholmen
148 97 Sorunda
anders.olander.ao@gmail.com

Ledamot Alexander Jäätmaa med ansvar för markfrågor och tillsyningsgruppen
Sandhamnsgatan 75a
115 28 Stockholm
Blå väg 12 Grytnäs
alexander.jaatmaa@gmail.com