Styrelsen LFT

Ordförande Mia Althoff, även ansvarig för LFT sajt
Korsvägen 18
131 42 Nacka
Grå väg 95 Lisökalv
mia@althoff.se (föredrar kontakt via mejl!)
070 – 634 58 13 (mobil)

Sekreterare Alexander Jäätmaa
Mer adressuppgifter och telefonnummer kommer inom kort
Blå väg Grytnäs
alexander.jaatmaa@gmail.com

Kassör Ewa Lidén
Sjöviksbacken 5
117 57 Stockholm
Grön väg 89 Lindholmen
ewa.liden2@gmail.com
070 – 927 72 13 (mobil)

Ledamot Jonas Bergström med ansvar för brygg- och sjöbodsavtal
Kamomillagatan 3
168 72 Bromma
Gul väg 51 Grytnäs
070 – 420 92 33 (mobil)
jonas.b@combiconsult.se

Ledamot Magnus Dimert med ansvar för markfrågor och tillsyningsmän
Fältvägen 3
18273 Stocksund
Svart väg 54 Grytnäs
magnus.dimert@gmail.com
073 – 40 88 100 (mobil)

Ledamot Marie Fransson med ansvar för brygg- och sjöbodsavtal samt simskolan
Röd väg 35 Grytnäs
148 97 Sorunda
marie.stahl.fransson@volvocars.com
076 – 621 08 12 (mobil)

Ledamot Tobias Hydén med ansvar för medlemsmatrikel, utskick och simskolan
Furuvägen 32
187 64 Täby
Blå väg 20A Grytnäs
tobihyde@gmail.com
070 – 782 09 03 (mobil)