Landsortsfarleden

Under denna flik finns information kring Sjöfartsverkets planer på en ny led strax utanför Lisö kalv, den s k Landsortsfarleden. På denna länk kan du läsa mer om den nya farleden och även se en video som illustrerar hur farleden kommer gå och vilka områden som kommer behöva muddras.

LFT:s årsmöte 2017 beslöt att engagera sig i motståndet mot den planerade leden, vilket bl a resulterat i ett yttrande med anledning av Sjöfartsverkets miljökonsekvensbeskrivning. Yttrandet i sin helhet jämte bilagor återfinns nedanför.

Det finns en aktionsgrupp mot leden, Havsörn, som har en hemsida där ytterligare information om den planerade leden kan hittas, www.havsorn.info. Mailadressen till Havsörn är info@havsorn.info.”

2020-10-08 Brev från Havsörn med uppmaning om påfyllning av ekonomiska medel

Till berörda sakägare

2017-08-24 Sakägarnas yttrande över MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
Sakägarna företrädda av Björn Rosengren
Yttrande MKB Landsortsfarleden 170824 (1)
Bilaga 1 Sakägarförteckning 170824
Bilaga 2a-2d
Bilaga 3a-3d
Bilaga 4a-4b
Bilaga 5 CV Per H
Bilaga 5

2017-09-01 Öppet brev till Sjöfartsverket
Skickat av Björn Rosengren
Till Sjofartsverket 170901

2017-09-11 Utckick till LFTs medlemmar
Till LFT medlemmar
Rundskrift 170703
Fullmakt Havsorn

PRESS
Nynäshamns Posten 2017-08-01
Nynäshamns Posten 2017-09-01