Nyttiga kontaktuppgifter och länkar

Avfallshantering

 • Närmaste återvinningsstation finns vid Skärlinge fritidsby. Där kan du återvinna färgat och ofärgat glas, pappersförtackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och tidningar.
 • Närmaste återvinningscentral är ÅVC Sorunda, Sunnerby industriområde 8, Sorunda. Se srv.se för öppettider och beställning av passerkort.
  På ÅVC Sorunda kan du återvinna:
  • Impregnerat trävirke
  • Brännbart
  • Metall
  • Trävirke
  • Wellpapp
  • Sorterbart
  • Trävirke
  • Gräs & löv
  • Ris & grenar
  • Schaktmassor
  • Däck med fälg
  • Farligt avfall
  • Vitvaror, kyl & frys
  • El-avfall & ljuskällor
  • Återvinningsstation

Eldning av trädgårdsavfall

I Nynäshamns kommun är det tillåtet att elda trädgårdsavfall 2 veckor på våren (vecka 15-16 med föregående veckoslut) och 2 veckor på hösten (vecka 41-42 med föregående veckoslut). Se på Nynäshamns kommuns hemsida. https://nynashamn.se/service/boendemiljo/fordigsomarfastighetsagare/avfallochatervinning.661.html

Båtbottentvätt

Sugtömning av båt-toa

 • Hitta närmaste sugtömningsanordning för båttoan via appen Hamnkartan

Invasiva arter