Så hanterar du fastighetens avfall

På förekommen anledning kommer här lite information om avfallshantering i vårt område.

Sophämtning och soptaxa

SRV ansvarar för sophämtning av hushållssopor, se taxan hos SRV.se.

Du kan påverka taxan så här

1. Uppehåll i sophämtningen
Om du vill ha uppehåll i sophämtningen i minst tre månader eller för fritidshus hela säsongen ska du göra en ansökan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

2. Kompostera organiskt avfall och latrin
Du som vill kompostera den organiska delen av hushållsavfallet eller kompostera latrin ska anmäla det till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som bestämmer om hämtningsintervallet.

3. Gemensam sopbehållare
Om ditt hushåll producerar väldigt lite sopor kan du dela sophämtning med en granne. Detta kräver tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ansökan och anmälan sker via minasidor hos SMOHF

Som några säkerligen sett så har Marens Tomtområde ett gemensamt sopskåp vid vägen som både gör det lätt för SRV att hämta avfallet och ett lägre pris för sophämtningen. OBS! Dessa sopskåp är givetvis inte allmänna, utan bekostas av och är till för Marens medlemmar.

Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att elda upp sitt avfall, vare sig utomhus eller inomhus. Orsaken till förbudet är att det vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna bildas farliga föroreningar. Orsaken är den ofta låga förbränningstemperaturen samt bristen på rökgasrening. Vid förbränning som sker i under hög värme i en avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening kan sådana föroreningar begränsas. Ofullständig förbränning påverkar inte bara miljön negativt, utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker genom bland annat inandning av rök.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda upp trädgårdsavfall. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på den egna tomten eller lämnas till en återvinningscentral. Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner.

OBS! Fram till september 2024 ger Nynäshamn dispens för eldning av trädgårdsavfall utanför tätort. Efter september 2024 kommer kommunen att ta ställning till hur vi ska förhålla oss till EUs nya avfallsdirektiv och se över kommunens föreskrifter. Läs mer här

LFTs Miljöpolicy antagen vid årsmöte 2021

Läs mer i vår policy för miljö och hållbarhet