Ny i föreningen

Välkommen till LFT!

Adressändring eller ny ägare anmäls till den ledamot i styrelsen som ansvarar för medlemsregistret.

E-post: medlem@lft.nu

el info@lft.nu