Ny i föreningen

Välkommen till LFT!

Adressändring eller ny ägare anmäls till Tobias Hydén, den ledamot i styrelsen som ansvarar för medlemsregistret.

E-post: lft.medlemsregister@gmail.com

el tobihyde@gmail.com

(Blå väg 20A Mobil 070-782 09 03)