Ny i föreningen

Välkommen till LFT!

Adressändring eller ny ägare anmäls till Tobias Hydén, den ledamot i styrelsen som ansvarar för medlemsregistret.
E-post: tobihyde@gmail.com
(Blå väg 20A Mobil 070-782 09 03)