Samverkan mot brott

LFT arbetar med Grannsamverkan mot brott och även Båtsamverkan för att förhindra brott såsom inbrott i fastigheter och stölder av båtar och båtmotorer.

TIPS!
Följ vår Facebook-grupp för att få löpande information om Grannsamverkan och händelserapporter från Polisen.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott bygger i korthet på

  • Att vi som grannar hjälps åt att hålla uppsikt i området och ha kontakt med varandra och polis när något sker.
  • Sprida kunskap om hur man skyddar sig och sin egendom mot inbrott och stölder. På samverkanmotbrott.se finns mycket tips och råd.
  • Samverkan med den lokala polisen som tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottsutvecklingen eller påverkande händelser i området och deltar i informationsträffar löpande.

Läs mer om Grannsamverkan i denna digitala broschyr.

Båtsamverkan

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan t ex polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott. Båtsamverkan hanteras inte av Samverkan mot brott/Grannsamverkan Sverige utan drivs av Larmtjänst (se mer info via länk nedan).

Nyttiga länkar om samverkan och brottförebyggande åtgärder

Samverkan mot brott

Samverkan mot brott - Facebook-sida

Båtsamverkan

Grannsamverkan inom LFT

Vi kommer löpande lägga ut tips och råd från Samverkan mot Brott och de rapporter vi får från Polisen här på vår sajt. Vi kommer även lägga ut information i vår Facebook-grupp. Se till att ansöka om medlemskap i Facebook-gruppen och även anmäla dig som prenumerant på nyheter från sajten så riskerar du inte att missa något!

Vi kommer också samarbeta tillsammans med andra tomt- och samfällighetsföreningar på Lisö som också jobbar med Samverkan mot brott.

Kontaktombud inom LFT är Magnus Dimert.

Nyheter / Samverkan mot brott

Information från Polisen – händelser 2023-12-20 – 2024-02-15

Information från Polisen – händelser 2023-12-20 – 2024-02-15

BOSTADSINBROTT UNDER AKTUELL TIDSPERIODEN

Hamngatan, Nynäshamn. Tillvägagångssätt – Krossad ruta.
Situna skogsväg, Ösmo. Tillvägagångssätt – Uppbrutet badrumsfönster.

FÖRSÖK TILL INBROTT I BOSTAD UNDER PERIODEN

Tärnslingan, Segersäng. Tillvägagångssätt -Skador på fönster vid ytterdörr.
Sigyns väg, Nynäshamn. Tillvägagångssätt – Försök att manipulera upp låset på ytterdörren.

INBROTT I FRITIDSHUS ANMÄLDA UNDER AKTUELL PERIODEN

Inga anmälda.

BÅTRELATERADE BROTT ANMÄLDA UNDER AKTUELL PERIODEN.

Inga anmälda under perioden.

ÖVRIGA BROTT

Just nu har vi en våg i landet med stölder av fordon som skeppas ut från landet. Det gäller främst Toyota Raw 4.
Äger du en nyare sådan så förse den gärna med en spårsändare så ökar möjligheten att spåra den vid stöld.

Mvh
Ylva Thomasson
Kommunpolis Haninge/Nynäshamn

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Information från Polisen – Händelser 1- 30 september 2023

Information från Polisen – Händelser 1- 30 september 2023

Statistiken för september ser riktigt bra ut gällande inbrott i bostäder och fritidshus.

Se bifogat Informationsblad.

Något mindre trevligt är att se att bedrägerierna mot våra äldre fortsätter. Glöm inte att prata med äldre grannar och släktingar om detta!

// Ylva Thomasson
Inspektör/Kommunpolis

Polisregion Stockholm

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Information från polisen – händelser 1 juni – 31 aug 2023

Information från polisen – händelser 1 juni – 31 aug 2023

Information från kommunpolis Ylva Thomasson för juni till och med augusti 2023:

Inbrott i bostad
Juni – Nynäs gods, Nynäshamn. Ytterdörr uppbruten. Inget tillgripet i bostaden.
Juli – Fitunavägen, Sorunda. Dörrar uppbrutna, okänt vad som tillgripit i hus och uthus.
Augusti – Upp-svalsta, Sorunda. Fönster uppbrutet och smycke har stulits..

Försök till inbrott i bostad
Juni- Fitunavägen, Sorunda. Tre gärningspersoner blir upptäckta när de brutit upp ytterdörren till fastigheten.

Inbrott i fritidshus
Juni – Ljungvägen, Sorunda. Uppbruten ytterdörr men inget gods tillgripet.

Båtbrott
13 stycken anmälda under perioden var av 7 st. inträffat under augusti månad.
Majoriteten av stölderna har inträffat av och från båtar i centrala Nynäshamn.
Endast vid ett tillfälle finns vittnen som sett en vit skåpbil dra iväg med en motorbåt förvarad på vagn.

Nu går vi in i hösten med mörker som kommer tidigare och tidigare. Kontrollera att belysning på fastighet och i trädgård fungerar.
Lampor med skymningsrelä eller rörelsesensorer är extra bra på skymda platser.
Belysning och kanske en radio i bostaden som startar med timer när ingen finns hemma är bra

polisen-lft-2023-juni-aug

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Information från Polisen – händelser mars 2023

Information från Polisen – händelser mars 2023

GRANNSAMVERKAN – GÄLLER PERIODEN 230301 – 230331

Bostadsinbrott
Norra Svärdsö gård, Nynäshamn. Uppbruten ytterdörr.
Floravägen, Nynäshamn. Uppbrutet fönster. Smycken stulna.
Lerviksgränd, Nynäshamn. Uppbruten altandörr.
Svärtingsgata, Ösmo. Inbrott i villa som är under uppbyggnad.

Försök till inbrott i bostad
Inga anmälda under perioden.

Inbrott i fritidshus
Dalängsvägen, Ösmo. Fönster inslaget men inget tillgripet.

Båtrelaterade brott
Torö varv, Nynäshamn. Tre anmälningar om stulna växelhus och drev.

Brottstrenden fortsätter med stölder ur fordon. Så väl i  Nynäshamns som Haninge kommun. Och det är verktyg och maskiner som stjäls.
Töm därför bilen själv, alternativt förvara den i låst utrymme.

//Ylva Thomasson
Kommunpolis Haninge/Nynäshamn

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Information från Polisen – händelser i mars o april 2022

Information från Polisen – händelser i mars o april 2022

Bostadsinbrotten ligger på låga nivåer i länet och även i Nynäshamn. Ett fåtal inbrott och inbrottsförsök har anmälts i bostäder och fritidshus. Båtbrotten är dessto fler; 22 anmälda brott rörande båtmotorer, GPS, drev, stolar mm.

Läs hela rapporten från kommunpolis Ylva Thomasson
Grannstöd Nynäshamn Polisen informerar

Här kommer också rapporten från februari

Grannstöd Nynäshamn Polisen informerar-feb

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Strandad båt

Strandad båt

En av medlemmarna rapporterar om att en strandad båt ligger i en vik vid ”Lundebergs Udde” dvs tomt Gul väg 65. Det är polisanmält och planen är att dra upp den när isen försvunnit.
Om någon känner igen båten eller vet var den kan ha kommit från så ta kontakt med styrelsen så kan vi vidarebefordra kontakt till upphittaren.
Posted by Mia Larsdotter Kraft in Nyheter, Samverkan mot brott
Information från Polisen – händelser december 2021 och januari 2022

Information från Polisen – händelser december 2021 och januari 2022

Hej, här kommer statistiken för december 2021 och januari 2022.

Inbrott i fritidshus:

Körunda, Ösmo. Ingång genom uppbrutet fönster.

Försök till inbrott i fritidshus:

Inga anmälda

Inbrott i bostad, lägenhet:

Tallvägen, Ösmo. Ingång genom uppbrutet fönster.

Två stycken på Backluravägen, Nynäshamn. Ingång genom upp brutet fönster och altandörr.

Försök till inbrott i bostad:

Inga anmälda.

Båtbrott:

1 st. anmäld från Norra vägen, Sorunda. Båtmotor stulen från båt på trailer.

1 st. anmäld från Frönäs sjöväg, Sorunda. Båtmotor stulen från båt på trailer

6 st. anmälda från Strandvägen, Nynäshamn. Båtmotorer, delar av motorer och tillbehör stulna.

 

Gå gärna in på samverkanmotbrott.se för att friska upp minnet med tips på hur man skyddar sig mot brott.

 

 

Mvh  

Ylva Thomasson Kommunpolis

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

Posted by Magnus Dimert in Nyheter, Samverkan mot brott
Information från polisen – händelser i oktober

Information från polisen – händelser i oktober

Här kommer kommunpolis Ylva Thomassons rapport för händelser 1-31 oktober.

Grannstöd Nynäshamn Polisen informerar oktober 2021

I korthet

Ett försök till inbrott samt ett stort antal båtar och båtmotorer stulna (samtliga från båtar stående på land på fritidsfastigheter).

Här kommer tipsen för en säkrare förvaring av båten från SSF Stöldskyddsföreningen igen:

• Delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Förvara gärna din båtmotor inlåst över vintern. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Sitter båtmotorn kvar på båten, se till att den är fastlåst med ett godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och även förses med spårsändare och startspärr.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter för din båt, motor, utrustning, märkning med mera för snabb anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Information från polisen – händelser i september

Information från polisen – händelser i september

Här följer kommunpolis Ylva Thomasssons rapport från september

Grannstöd Nynäshamn Polisen informerar

I korta drag:

4 st inbrott och försök till inbrott i hus samt inte mindre än 24 anmälda båtbrott. Samtliga gäller stulna motorbåtar och motorer. För att skydda sig mot ovälkomna besök i huset kan man bland annat se över utebelyseningen och använda lampa med timer så det ser ut som någon är hemma. Spana också in andra tips på vår sida om Grannsamverkan mot brott.

Den trista statistiken för båtbrott inom kommunen går även i linje med nationell och regional statistik från Stöldskyddsföreningen som tidningen På Kryss skriver om i denna artikel.

Ska man inte använda sin båt mer denna säsong se till att ta upp den nu.

Tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring av båten:
• Delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Förvara gärna din båtmotor inlåst över vintern. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Sitter båtmotorn kvar på båten, se till att den är fastlåst med ett godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och även förses med spårsändare och startspärr.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter för din båt, motor, utrustning, märkning med mera för snabb anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott