Samverkan mot brott

LFT arbetar med Grannsamverkan mot brott och även Båtsamverkan för att förhindra brott såsom inbrott i fastigheter och stölder av båtar och båtmotorer.

TIPS!
Följ vår nystartade Facebook-grupp för att få löpande information om Grannsamverkan och händelserapporter från Polisen.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott bygger i korthet på

  • Att vi som grannar hjälps åt att hålla uppsikt i området och ha kontakt med varandra och polis när något sker.
  • Sprida kunskap om hur man skyddar sig och sin egendom mot inbrott och stölder. På samverkanmotbrott.se finns mycket tips och råd.
  • Samverkan med den lokala polisen som tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottsutvecklingen eller påverkande händelser i området och deltar i informationsträffar löpande.

Läs mer om Grannsamverkan i denna digitala broschyr.

Båtsamverkan

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan t ex polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott. Båtsamverkan hanteras inte av Samverkan mot brott/Grannsamverkan Sverige utan drivs av Larmtjänst (se mer info via länk nedan).

Nyttiga länkar om samverkan och brottförebyggande åtgärder

Samverkan mot brott

Samverkan mot brott - Facebook-sida

Båtsamverkan

Grannsamverkan inom LFT

Vi kommer löpande lägga ut tips och råd från Samverkan mot Brott och de rapporter vi får från Polisen här på vår sajt. Vi kommer även lägga ut information i vår Facebook-grupp. Se till att ansöka om medlemsskap i Facebook-gruppen och även anmäla dig som prenumerant på nyheter från sajten så riskerar du inte att missa något!

Vi kommer också samarbeta tillsammans med andra tomt- och samfällighetsföreningar på Lisö som också jobbar med Samverkan mot brott.

Kontaktombud inom LFT är Magnus Dimert.

Nyheter / Samverkan mot brott

Skyltar för Grannsamverkan är uppsatta vid bommarna

Skyltar för Grannsamverkan är uppsatta vid bommarna

Nu har vi fått skyltarna för Grannsamverkan från Polisen och skyltarna sitter sedan ett tag tillbaka uppe vid båda bommarna

Bommen vid brevlådorna:

Bommen vid infarten till Vit Väg:

Allt är avstämt med LLS (”Vägföreningen”).

Posted by Mia Althoff in Samverkan mot brott