Information från polisen – händelser 1 juni – 31 aug 2023

Information från kommunpolis Ylva Thomasson för juni till och med augusti 2023:

Inbrott i bostad
Juni – Nynäs gods, Nynäshamn. Ytterdörr uppbruten. Inget tillgripet i bostaden.
Juli – Fitunavägen, Sorunda. Dörrar uppbrutna, okänt vad som tillgripit i hus och uthus.
Augusti – Upp-svalsta, Sorunda. Fönster uppbrutet och smycke har stulits..

Försök till inbrott i bostad
Juni- Fitunavägen, Sorunda. Tre gärningspersoner blir upptäckta när de brutit upp ytterdörren till fastigheten.

Inbrott i fritidshus
Juni – Ljungvägen, Sorunda. Uppbruten ytterdörr men inget gods tillgripet.

Båtbrott
13 stycken anmälda under perioden var av 7 st. inträffat under augusti månad.
Majoriteten av stölderna har inträffat av och från båtar i centrala Nynäshamn.
Endast vid ett tillfälle finns vittnen som sett en vit skåpbil dra iväg med en motorbåt förvarad på vagn.

Nu går vi in i hösten med mörker som kommer tidigare och tidigare. Kontrollera att belysning på fastighet och i trädgård fungerar.
Lampor med skymningsrelä eller rörelsesensorer är extra bra på skymda platser.
Belysning och kanske en radio i bostaden som startar med timer när ingen finns hemma är bra

polisen-lft-2023-juni-aug