Månad: april 2020

Uppdaterad tidplan för grävarbetena för fiberdragningen (vecka 18 och 19)

Open Infra har lämnat följande uppdaterade tidplan för grävarbetena för fiberdragningen i vägarna inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv fram till fredagen den 8 maj.

Open Infras Tidsplan 2020-04-29

Torsdag 30 april: Brun, Grå och Grön väg (forts. på västra delen) samt Vit väg (del av sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A + B).

Fredag 1 maj: Vit väg (forts. på sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A + B).

Lördag 2 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Måndag 4 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Tisdag 5 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Onsdag 6 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Torsdag 7 maj: Vit väg (forts. på stickväg C mot badstranden och mot kalven).

Fredag 8 maj: Vit väg (forts. på stickväg C mot badstranden och mot kalven).

De vägavsnitt som kommer att beröras en viss dag markeras med vägskyltar kvällen innan.

På den vägkarta som finns på hemsidan www.lft.nu går det att se på vilken sida av vägen som grävarbetena ska utföras. Där är in- och utfarterna till fastigheterna avgrävda under den dag arbetet pågår. (Zooma in på kartan genom att trycka ”Ctrl” och skrolla samtidigt.)

Mer information om fiberdragningen finns på hemsidan och på anslagstavlan vid brevlådorna.

Bästa valborgshälsningar

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening

Stefan Kamlin

Ordförande

Posted by LLS Styrelse in Fiber, LLS

Uppdaterad tidplan för grävarbetena för fiberdragningen (vecka 18)

Open Infra har lämnat följande uppdaterade tidplan för grävarbetena för fiberdragningen i vägarna inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv.

Open Infras Tidsplan 2020-04-27

Måndag 27 april: Södra delarna av Blå och Röd väg, Gul väg, Svart väg samt del av östra delen av Grön väg (del av sträckan mot Lisö udd).

Tisdag 28 april: Östra delen av Grön väg (forts. på sträckan mot Lisö Udd).

Onsdag 29 april: Brun, Grå och Grön väg (forts. på sträckan mot Lisö udd och västra delen) samt Svart väg (bl.a. brevlådebacken).

Torsdag 30 april: Brun, Grå och Grön väg (forts. på västra delen) samt Vit väg (del av sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A och B).

Fredag 1 maj: Vit väg (forts. på sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A och B).

De vägavsnitt som kommer att beröras en viss dag markeras med vägskyltar kvällen innan.

På den vägkarta som finns på hemsidan www.lft.nu går det att se på vilken sida av vägen som grävarbetena ska utföras. Där är in- och utfarterna till fastigheterna avgrävda under den dag arbetet pågår. (Zooma in på kartan genom att trycka ”Ctrl” och skrolla samtidigt.)

Mer information om fiberdragningen finns på hemsidan och på anslagstavlan vid brevlådorna.

Bästa vårhälsningar

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening

Stefan Kamlin

Ordförande

Posted by LLS Styrelse in Fiber, LLS

Ny tidplan för grävarbetena på Lisö (vecka 17)

Open Infra har lämnat följande uppdaterade tidplan för grävarbetena för fiberdragningen i vägarna inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv.

Torsdag 23 april: Blå, Gul, Röd och Svart väg.

Fredag 24 april: Blå, Gul, Röd och Svart väg.

Lördag 25 april: Södra delarna av Blå och Röd väg samt Gul och Svart väg.

Måndag 27 april: Södra delarna av Blå och Röd väg samt Gul och Svart väg.

De vägavsnitt som kommer att beröras en viss dag markeras med vägskyltar kvällen innan.

Open Infras Tidsplan 2020-04-23

På den vägkarta som finns på hemsidan www.lft.nu går det att se på vilken sida av vägen som grävarbetena ska utföras. Där är in- och utfarterna till fastigheterna avgrävda under den dag arbetet pågår. (Zooma in på kartan genom att trycka ”Ctrl” och skrolla samtidigt.)

Mer information om fiberdragningen finns på hemsidan och på anslagstavlan vid brevlådorna.

Bästa vårhälsningar

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening

Stefan Kamlin

Ordförande

Posted by LLS Styrelse in Fiber, LLS
Uppbrutna dörrar i sjöbod – igen

Uppbrutna dörrar i sjöbod – igen

Nu har någon brutit upp förråden igen. Samma som sist.

Låsen är uppklippta, så nya lås behöver komma på plats.

 

Posted by Styrelsemedlem LFT in Nyheter
Bilder från extra röjningsdagen 18/4

Bilder från extra röjningsdagen 18/4

Sol och humör sken i kapp på den extra röjningsdagen 18/4 där vi städade upp efter de omfattande fällningarna i området mellan Gul och Röd Väg. Ca 25 personer hjälpte till – bra uppslutning!

OBS! Ordinarie naturvårdsdag blev som bekant inställd på grund av smittläget och covid-19. Nytt datum annonseras så snart smittläget ändrats.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård
Grävningsarbetena i vägarna på Lisö startar nu

Grävningsarbetena i vägarna på Lisö startar nu

Grävningsarbetena för fiberledningsdragning i vägarna på Lisö börjar måndagen den 20 april. Här bifogas information från vägföreningen och från Open Infra om hur grävarbetena kommer att utföras och vilka hinder dessa förorsakar för framkomligheten på vägarna den närmaste tiden. Samma information finns på www.lft.nu och skickas ut med epost.

Se bifogade filer för mer information om tidsplan (uppdateras), märkning av befintlig kabel och information från grävarna OptoCorp och LLS (”Vägföreningen”)

Grävning info OC Frönäs & Grytnäs

LLS Information om fiberdragningsarbeten 2020-04-18

Tidsplan Grytnäs

Open Infras Tidsplan 2020-04-23

Open Infras Tidsplan 2020-04-27

Open Infras Tidsplan 2020-04-29

Utmärkning kabel

Posted by LLS Styrelse in Fiber
Inbjudan till EXTRA röjningstillfälle 18/4 kl 10-14

Inbjudan till EXTRA röjningstillfälle 18/4 kl 10-14

Magnus Dimert och tillsyningsmännen bjuder in till ett extra röjningstillfälle nu på lördag! (=samma dag som den nu inställda naturvårdsdagen skulle skett).

EXTRA RÖJNINGSTILLFÄLLE 18/4 kl 10-14

– Ni som är på plats på Lisö och inte tillhör någon riskgrupp & inte har några förkylningssymtom
– Välkomna att hjälpa till att röja upp efter fällningarna mellan Gul och Röd väg.
– Det ger samma avdrag på årsavgiften som en naturvårdsdag men är extra om vårens naturvårdsdag kan genomföras senare i år.
– Ingen korv kommer finnas, men bullar. Tag med ert eget kaffe / dricka / fika.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård
Information om granbarksborren

Information om granbarksborren

Många skogsbestånd i Svealand som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre.

Vårt område har drabbats hårt av granbarksborren. LFT har under det gångna året redan tagit ner många granar som varit angripna, bland annat på Ugglestigen och området mellan Röd och Gul väg. Många fastighetsägare har också fått ta ner och ta bort träd som varit angripna. Det enda man kan göra för att undvika att hela beståndet blir smittat är att fälla och forsla bort träden (eller fälla, barka av träden och forsla bort barken).

Skogsstyrelsen har mycket information om granbarksborren (klicka här) och hur man kan se på trädet om det är under angrepp eller varit angripet.

Anledningen till att ta ner träden är alltså dels för att minska risken för spridning av granbarksborren men också minimera risk för skador. Efter angrepp så dör trädet inom en tid och kan falla olyckligt och orsaka skador på fastigheter och människor.

Därför är det viktigt att kolla sina träd, både efter angrepp av granbarksborren men också för att se till att angripna träd inte riskerar falla när det stormar. Särskild vaksamhet ska tas i område där tomterna ligger tätt och vindfällda träd kan orsaka skador.

Som fastighetsägare blir man ansvarig för skadan och för en sån skada är det inte säkert att hemförsäkringen gäller. Att ta ner skadade träd innan de faller är således en billig försäkring.

/Styrelsen

 

 

Posted by Styrelsemedlem LFT in Naturvård