Bilder från extra röjningsdagen 18/4

Sol och humör sken i kapp på den extra röjningsdagen 18/4 där vi städade upp efter de omfattande fällningarna i området mellan Gul och Röd Väg. Ca 25 personer hjälpte till – bra uppslutning!

OBS! Ordinarie naturvårdsdag blev som bekant inställd på grund av smittläget och covid-19. Nytt datum annonseras så snart smittläget ändrats.