Tillsyningsgruppen

Från vänster: 1) Mikael Brege 2) Alexander Jäätmaa 3) Magnus Dimert 4) Henrik Kraft 5) Alfred Sjödin 6) Hans Engqvist 7) Liselotte Edström 8) Jacob Lindborg

Tillsyning Grytnäs

Liselotte Edström
Gul väg 46
lotta@edab.se
072-538 04 70

Jacob Lindborg
Röd väg 48
jacob.lindborg@gmail.com
0706012909

Tillsyning Lindholmen

Mikael Brege
Svart väg 91
mikael.brege@hotmail.com
Mobil 076-039 59 67

Alfred Sjödin
Blå väg 12
alfred.sjodin.persson@gmail.com
073-059 59 33

Tillsyning Lisökalv

Hans Engqvist
hasse@engqvistbygg.se
Mobil 070 529 35 22

Henrik Kraft
hkraft@gmail.com
0703589811

Tillsyningsman Öarna
Adil Ohlander
adil.ohlander@live.se
0735174171

Motorsågsgruppen
Mikael Brege, Lindholmen
Jacob Lindborg, Grytnäs
Henrik Kraft, Lisökalv

Magnus Dimert är ansvarig för markfrågor i LFT-styrelsen och leder arbetet i Tillsyningsgruppen och Motorsågsgruppen. Magnus finns på 0734088100.