Tillsyningsmän

Från vänster: 1) Magnus Dimert 2) Jacob Lindborg 3) Henrik Kraft 4) Hans Engqvist 5) Mikael Brege 6) Jan Stålhamre 7) Bernt Söder 8) Krister Eriksson motorsågsman

Tillsyningsmän Grytnäs

Jan Stålhamre
Jan.stalhamre@gmail.com
Hem 08-34 64 53
0705748287

Jacob Lindborg
jacob.lindborg@gmail.com
0706012909

Tillsyningsmän Lindholmen

Mikael Brege
mikael.brege@hotmail.com
svart väg 91
Hem 08-520 321 78
Mobil 076 039 59 67
Mikael har även LFT öar

Bernt Söder
Svart väg 16
sodebe61@gmail.com
0707205693

Tillsyningsmän Lisökalv

Hans Enqvist
hasse@engqvistbygg.se
Mobil 070 529 35 22

Henrik Kraft
hkraft@gmail.com
0703589811

Tillsyningsman Öarna
Adil Ohlander
adil.ohlander@live.se