Månad: december 2022

Årets julbrev från styrelsen

Årets julbrev från styrelsen

Med bifogat julbrev vill vi i styrelsen för LFT önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs julbrevet – klicka här

I brevet finns också lite information om kommande aktiviteter och händelser.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte, LFT, Naturvård
Vilda djur och kort rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Vilda djur och kort rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Detta är 3:e året där jag sammanfattar en jakt- och viltrapport. Jag börjar med att skriva samma sak som tidigare år – det undgår nog ingen att det finns mycket vilt i och runt våra marker på Lisö.

Vildsvin
Vildsvinen är och kommer fortsatt vara ett vilt som lever nära oss.

För 2022 har stammen minskat kraftigt över stora delar av Sverige, något vi har märkt tydligt över hela Södertörn. Anledningarna är flera – effektivare jakt med mörkerriktmedel, utbredd salmonella och sidkavirus där många kultingar dör när de slutar dia. Detta innebär även stor variation under året där vi märker av fler vildsvin under sommaren och färre under höst/vinter. Sedan kan stammen variera kraftigt lokalt och skifta mellan säsongerna. För LTFs del upplever vi att vildsvinen kommer och går till viss hotspots. Dessa är bland annat söder om midsommarängen samt i vassarna på röd väg mot Frönäs.

Skärlinge jaktlag har fortsatt att gå igenom markerna med hundar i syfte att driva vildsvinen mot sina passkyttar. Det sker varje helg (varannan helg på östra sidan och varannan på västra). Även under LTFs skyddsjakter på rådjur får vi fart på vildsvinen om de är i marken när vi jagar.

Älgar

Älgarna återfinns fortsatt hos oss. Min uppfattning är att det finns åtminstone 5 älgar som räknar LFT samt nära angränsande mark som sitt hemområde. Skärlinge jaktlag har bedrivit älgjakt i angränsande områden, deras tilldelning från Länstyrelsen var ett vuxet hondjur samt en kalv.

Rådjur

Rådjursstammen är fortsatt stabil, varför skyddsjakt bedrevs i början av november. Vi fällde 3 rådjur och en ny skyddsjakt kommer att bedrivas under senare delen av januari. Under jakten fick vi även fart på c:a 20 vildsvin runt Grytnäs och Lindholmen. Hundarna såg även till att älgarna på röd väg kom på benen.

Skarv

Skarv finns det gott om och vi har även bedrivit skyddsjakt denna höst. Jakter har genomförts vid 3 tillfällen på öarna Styrmannen och Kaptenen tillsammans med jägare från Djursnäs och Fållnäs. Jag anser att vi har fått kläm på hur jakten ska bedrivas med effektiva resultat, något vi tar med oss inför 2023. Tanken är att genomföra flera större jakter under augusti-september nästa år (självklart med hänsyn till tex. häckande havsörnar). Då dessa jakter inte går helt obemärkt förbi brukar jag informera om dessa på bland annat Lisöbors facebookgrupp. Jag uppfattar det som att det finns stor förståelse för att vi jagar den växande stammen.

Övrigt

Några sista medskick:

Medlemmar inom föreningen med sjötomter får gärna hålla lite extra utkik efter bäver under perioden april-maj. Det finns en bäverhydda på Lindholmen där vi bedriver återkommande jakt för att begränsa bäverns spridning. Som boende där kan vittna om kan bävern skapa stor oreda och vi vill därför undvika att det byggs fler hyddor på andra ställen.  Är man osäker om det är bäver man ser (det finns även mink och utter i området) kan man alltid skicka en bild till mig.

Sist men inte minst påminner jag om lagen om tillsyn över hundar som stipulerar att dessa ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt mellan 1 mars till 20 augusti dvs koppel.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård