Månad: juli 2023

För allas trevnad ska bryggreglerna följas

För allas trevnad ska bryggreglerna följas

Här kommer, på förekommen anledning, en vänlig men bestämd påminnelse om några viktiga punkter i de regler som gäller våra bryggor, bodar och sjösättningsrampen.

  • Vid sjösättningsrampen får – utan undantag – inga släp eller båtvagnar stå.
  • Långtidsparkering på allmänningar i anslutning till bryggor är inte tillåten.
  • Under perioden 1 juni – 15 september ska inga båtar ligga på LFTs mark, de ska vara sjösatta eller förvaras på den egna tomten.

Reglerna finns att läsa i sin helhet här.

Alla medlemmar i LFT, som har träffat avtal med LFT, om att för eget bruk och på egen bekostnad disponera en bryggplats på LFT:s vatten, är skyldiga att följa dessa regler.

Bryggor som ligger på LFTs mark ska vara tillgängliga för alla medlemmar att vara på och är per definition inte privata eller enbart för enskilt bruk så de ligger på gemensamt ägd mark. Båtplatserna får dock bara nyttjas av den medlem som ingår i brygglaget (alternativt den tillfälligt hyrt en plats av medlem i brygglaget).

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Bryggor o båtplatser