Medlemskap LFT

Medlemsavgiften i LFT ligger på 1.200 kronor per medlemskap. Avgiften betalas senast 31/8 varje år och inbetalningsavi skickas ut tillsammans med årsmötesprotokollet.

Avgiften rabatteras med 400 kronor per tillfälle för deltagande under vårens respektive höstens Naturvårdsdagar (ytterligare information på sidan Naturvårdsdagar som du hittar i menyn Aktiviteter).

Avgiften betalas in på plusgiro 37 54 26-4 och viktigt att man skriver tomtnummer om man inte använder den medskickade avin.

Medlemsavgiften är en viktig del för att vi ska kunna utföra de åtgärder som årsmötet bestämmer så betalning i god tid uppskattas.

För mer info kontakta gärna LFT Kassör.