Årsmöte LFT

 

ÅRSMÖTE 2019
Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds-och Tomtägarförening (LFT) till 2019 års årsmöte.
Mötet äger rum söndagen den 14 april 2019 kl, 13.30 i Lisö bygdegård.
Underlag till mötet:
1. Kallelse Årsm, Naturvd LFT 190413, 190414
2. Dagordning LFT Årsm 190414
3. Styrelsens kommentarer till dagordningen
4. Verksamhetsberättelse 2018 Rev
5. LFTs Ekonomi 2018
6. Balansräkning 2018
7. Ekonomiskt resultat 2018
8. Budget för 2019
9. Revisionsberättelse 2018
10. LFT valberedningens förslag 2019

Protokoll från LFT årsmöten
Medlemsregistret är ej publicerat här av integritetsskäl.

Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2011
Protokoll 2010
Protokoll 2009