Årsmöte LFT

ÅRSMÖTE 2020

Mötet äger rum söndagen den 19 april 2019 kl, 13.30. Mer information kommer i kallelsen som kommer inför årsmötet. Motioner från medlemmar ska inkomma innan 31/1-2020.

Kallelse till årsmöte 2020

Protokoll från LFT årsmöten
Medlemsregistret är ej publicerat här av integritetsskäl.

Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2011
Protokoll 2010
Protokoll 2009