Årsmöte LFT

Årsmöte ska enligt stadgarna hållas mellan 1 april 15 maj och vanligtvis sker årsmötet i anslutning till vårens naturdag. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Kallelse till årsmötet ska ske 2 veckor innan årsmötet. Kommunikation gällande årsmötet sker företrädesvis via epost, men de som ej har epostadress får alla dokument med vanlig postgång.

Valberedningen

Kontakta Valberedningen om du har tips på personer lämpliga för förtroendeposter inom LFT. Mer information om valberedningens arbete och kontaktuppgifter hittas här.

Protokoll från LFT årsmöten

Medlemsregistret är ej publicerat här av integritetsskäl.

Protokoll 2023

Protokoll 2022
Protokoll 2021
Protokoll 2020
Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2011
Protokoll 2010
Protokoll 2009