Våra brunnar

Inom LFT finns ett antal allmänna brunnar där föreningens medlemmar kan hämta vatten.Det går också att öppna kartan som PDF genom denna länk: LFT brunnar karta

I vissa fall har tomtägare gått samman och bildat en vattenförening för att ansluta sig till och underhålla en brunn på LFTs mark. Det är i så fall reglerat i en särskild överenskommelse mellan LFT och aktuell förening.

En brunn på blå väg underhålls av en vattenförening (nummer 5 på kartan), samt två brunnar på Lisö Kalv underhålls av en vattenförening (nummer 1 och 2 på kartan). Det ska vara möjligt för övriga tomtägare i området att fylla dunkar med vatten i de brunnar som underhålls av en förening.

Kontroller av brunnarna

För brunnar som underhålls av en förening ansvarar föreningen för att det sker vattenprover.
För övriga brunnar ansvarar LFTs styrelse för att vattenprover sker. Brunnar med tjänligt vatten är uppmärkta med information om detta.

 

Rapport från vattenkontroller

2023: Kontroll av brunnar

LFT 1 Kalvudden / A91783 / 23.06

Rapport_A91783_1

LFT 2 Lisökalv / A91784 / 22.49

Rapport_A91784_1

LFT 3 Lisökalv manuell pump / Skickar in som grävd / A91786 / 22.37

Rapport_A91786_1

LFT 4 Svart väg / Borrad / A91788 / 22.23

Rapport_A91788_1

LFT 5 Blå väg / Grävd  / A91785 / 22.07

Rapport_A91785_1

2022: Kontroll av brunnar LFT2-LFT5

samtliga tjänliga
LFT 2 Tjänligt 187345
LFT 3 Tjänligt 187346
LFT 4 Tjänligt 187344
LFT 5 Tjänligt 187348

2020: Kontroll av brunnsanläggningen Lisökalv

Provrapport 2020

2019: Samtliga 5 brunnar kontrollerade (även de brunnar där det finns brunnsförening)
Tjänligt vatten i samtliga brunnar.

2017:  Samtliga 5 brunnar kontrollerade (även de brunnar där det finns brunnsförening)
Tjänligt vatten i samtliga brunnar. Se respektive rapport för kommentarer.
LFT 1 (121) Rapport_A54559_1
LFT 2 (112) Rapport_A54560_1
LFT 3 (104) Rapport_A54556_1
LFT 4 (45) Rapport_A54558_1
LFT 5 (22A) Rapport_A54557_1

Hur vi underhåller våra brunnar inspekteras av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldig att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver har medlemskommunerna lagt tillsynen över försäljning av receptfria läkemedel samt delar av tobakskontrollen på förbundet.

Förbundet ska erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende deras arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet samt lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå
medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering.