LFT:s Valberedning

På Årsmötet 2020 avgick Annika Brege och Anette Djupmark som LFT:s Valberedning efter förtjänstfullt arbete under flera år. Till ny Valberedning valdes Clara Kempff och avgående styrelseordföranden Hans Berggren.

Valberedningen lämnar bl a förslag till Årsmötet på val av följande förtroendeuppdrag inom föreningen:

– Styrelseordförande
– Styrelseledamöter
– Revisorer
– Revisorssuppleanter
– Tillsynspersoner

Valberedningen tar gärna emot tips på lämpliga personer, eller din egen intresseanmälan. Det ligger i sakens natur att en förening inte kan fungera om inte medlemmarna engagerar sig i ledningen av föreningen. Av det skälet är det önskvärt att alla medlemmar har något förtroendeuppdrag under en eller flera perioder. Föreningens medlemmar får gärna ställa sig frågan (enligt ett känt uttalande) att inte bara fråga vad föreningen kan göra för dem, utan vad de kan göra för föreningen. Det är dessutom roligt och trevligt och skapar sammanhållning och nya bekantskaper att medverka i sådant arbete.

Så anmäl er eller någon annan till Valberedningen, så att vi alltid kan vara trygga med att vi får den bästa möjliga sammansättningen avseende förtroendeuppdragen. Såväl unga som gamla behövs.

Hans Berggren
hans-berggren@telia.com
0705 52 52 11

Clara Kempff
clara@kempff.se
0707 88 61 18