Månad: mars 2020

Inbrott i sjöbod

Inbrott i sjöbod

Sjöbodslängan vid vägen i Kyrkviken har haft inbrott.

Tillsyningsman Jan Stålhamre skriver

”Alla dörrar i sjöboden är uppbrutna. Okänt vad som har stulits.”

Det kan nog vara klokt att de som har plats i nämnd sjöbod, men även andra i sjöbodar och hus i området tar sig en titt.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Nyheter
Naturvårdsdagen 18/4 2020 är inställd – nytt datum kommer

Naturvårdsdagen 18/4 2020 är inställd – nytt datum kommer

På grund av rådande smittoläge har styrelsen beslutat att ställa in naturvårdsdagen och återkommer med nytt datum så snart läget medger.

Ni som är på plats och friska bjuds istället in till:

EXTRA RÖJNINGSTILLFÄLLE 18/4 kl 10-14
– Ni som är på plats på Lisö och inte tillhör någon riskgrupp & inte har några förkylningssymtom
– Välkomna att hjälpa till att röja upp efter fällningarna mellan Gul och Röd väg.
– Det ger samma avdrag på årsavgiften som en naturvårdsdag men är extra om vårens naturvårdsdag kan genomföras senare i år.
– Ingen korv kommer finnas, men bullar. Tag med ert eget kaffe / dricka / fika.

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård
Kallelse till årsmöte 2020 – håll utkik efter nytt datum!

Kallelse till årsmöte 2020 – håll utkik efter nytt datum!

Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds-och Tomtägarförening (LFT) till 2020 års årsmöte.

Mötet skulle ha skett den 19/4 men är på grund av Covid-19 och rådande smittoläge tillsvidare inställt!

Håll utkik efter meddelande om tid och plats för årsmötet.

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut via mail och brev till de som inte har mail.

Efter LFT:s årsmöte, ca kl 15.00, planerar LLS att avhålla sitt årsmöte. Se särskild kallelse från LLS.

Marie Fransson och Jonas Bergström från styrelsen har med sig gällande brygg-och sjöbodsavtal, så att de medlemmar som önskar informera sig om avtalen eller uppdatera dem kan göra det i anslutning till Årsmötet.

Varmt välkomna! Vi hoppas på god anslutning!

Styrelsen

Bifogade dokument ligger i komprimerat (zippat) format här (OBS! Detta är en uppdaterad version)

 1. Förslag till dagordning
 2. Styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen
 3. Verksamhetsberättelse 2019 för Lisö Tomt- och Fiskevårdsförening (LFT)
 4. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning 2019
  1. Balansräkning 2019
  2. Resultaträkning 2019
  3. LFTs Ekonomi 2019
 5. Motion från Stefan Sjölander m fl
 6. Revisorernas berättelse för 2019
 7. Förslag till budget för 2020
 8. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och tillsyningspersoner (kommer senare)

Uppdaterad kallelse (som eget dokument)

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte, LFT