Kallelse till årsmöte 2020 – håll utkik efter nytt datum!

Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds-och Tomtägarförening (LFT) till 2020 års årsmöte.

Mötet skulle ha skett den 19/4 men är på grund av Covid-19 och rådande smittoläge tillsvidare inställt!

Håll utkik efter meddelande om tid och plats för årsmötet.

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut via mail och brev till de som inte har mail.

Efter LFT:s årsmöte, ca kl 15.00, planerar LLS att avhålla sitt årsmöte. Se särskild kallelse från LLS.

Marie Fransson och Jonas Bergström från styrelsen har med sig gällande brygg-och sjöbodsavtal, så att de medlemmar som önskar informera sig om avtalen eller uppdatera dem kan göra det i anslutning till Årsmötet.

Varmt välkomna! Vi hoppas på god anslutning!

Styrelsen

Bifogade dokument ligger i komprimerat (zippat) format här (OBS! Detta är en uppdaterad version)

 1. Förslag till dagordning
 2. Styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen
 3. Verksamhetsberättelse 2019 för Lisö Tomt- och Fiskevårdsförening (LFT)
 4. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning 2019
  1. Balansräkning 2019
  2. Resultaträkning 2019
  3. LFTs Ekonomi 2019
 5. Motion från Stefan Sjölander m fl
 6. Revisorernas berättelse för 2019
 7. Förslag till budget för 2020
 8. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och tillsyningspersoner (kommer senare)

Uppdaterad kallelse (som eget dokument)