Månad: augusti 2021

Skyltar till bryggor och mall för brygglagsförteckning

Skyltar till bryggor och mall för brygglagsförteckning

Det har tagits fram skyltar (*) för att alla bryggor ska kunna märka upp de platser som finns på bryggan.

Alla som är kontaktperson för en brygga uppmanas nu att dels se till att skyltarna kommer på plats och att sedan skicka in förteckning över brygglagsmedlemmarna.

Här finns en mall som ska användas för att skicka in korrekta förteckningar över brygglagsmedlemmar.

(*) Skyltarna delades ut på årsmötet till de kontaktpersoner som var närvarande. Skyltar som inte hämtats ut än kan hämtas hos Marie Ståhl Fransson på Röd väg (kontakta Marie på marie.stahl.fransson@volvocars.com).

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Bryggor o båtplatser
Sensommarbrev från styrelsen

Sensommarbrev från styrelsen

Vilken sommar vi har haft – Varma soliga dagar och härliga badtemperaturer! Jag hoppas ni alla kunnat njuta av vårt fina Lisö i sommar på ett eller annat sätt.

I Sommarbrevet brukar vi i styrelsen berätta lite om vad som hittills hänt under året och berätta om kommande aktiviteter och annat matnyttigt. Inom kort kommer årets (sen)sommarbrev att skickas ut till alla medlemmar med e-postadress angiven i medlemsregistret tillsammans med protokollet från Årsmötet.

Redan nu kan ni läsa Sommarbrevet 2021 här på hemsidan.

Varma sensommarhälsningar

På styrelsens vägnar

/Ordförande Mia Althoff

 

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT
Tillsyningsgruppens rapport och plan framåt

Tillsyningsgruppens rapport och plan framåt

Till sommarens styrelsemöte bjuds Tillsyningsgruppen in för att berätta om året som gått och vad som planeras framöver. I år hade gruppen setts innan för att kunna samla ihop sig och presenterade ett dokument som sammanfattar både vad som skett men också en mycket ambitiös och gedigen plan framåt i form av olika fokusområden. Hela dokumentet kan laddas ner här och innehåller även information om bekämpningen av Parkslide. Se även bilder längre ner på sidan.

Fokusområden 2021 och framåt

Inför kommande års arbeten har alla våra områden, dvs Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv inventerats och fokusområden har utsetts. I dessa områden kommer det ske riktat arbete både av Motorsågsgruppen och Tillsyningsgruppen men också av oss medlemmar på kommande Naturvårdsdagar. Det handlar t.ex om att

  • fälla och ta hand om riskträd längs Blå, Svart, Vit och Grön Väg,
  • hålla vandringsstigar öppna och restaurera gamla stigar som växt igen,
  • löpande klippa ängen, fotbollsplanen och helikopterplattor,
  • hålla stränder fina, fylla på sand och slå vass
  • bekämpa Parkslide (enbart Tillsyningssgruppen arbetar med detta)

Klicka på bilderna för att få upp större versioner.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård
Höstens naturvårdsdag – 9 oktober

Höstens naturvårdsdag – 9 oktober

Höstens Naturvårdsdag kommer att äga rum lördagen den 9 oktober. 

Två uttalade syften med LFT är att verka för trivsel och ordning inom tomtområdet och även främja sammanhållning och god grannsämja. Våra naturvårdsdagar som sker två gånger per år är utmärkta exempel på detta. Vi träffas och hjälps åt att göra och hålla det fint på våra gemensamma marker. Efter väl utfört arbete bjuder LFT alla deltagare på korv och dricka, även i år kan vi behöva coronaanpassa detta.

Samling sker kl 10.00 vid respektive station.

Samlingsplatser (beroende på vilken plats man bor närmast):

-Badet på Lisö kalv, Tillsyningsmän: Hans Engqvist & Henrik Kraft
-Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsmän: Mikael Brege & Bernt Söder
-Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsman: Jan Stålhamre
-Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningsman: Jacob Lindborg

Mer information om olika arbeten mm kommer i mitten på september.

Avprickning av närvaro kommer att äga rum under dagen.

I höst tar vi höjd för att det blir lika god uppslutning som det var i våras!

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård