Skyltar till bryggor och mall för brygglagsförteckning

Det har tagits fram skyltar (*) för att alla bryggor ska kunna märka upp de platser som finns på bryggan.

Alla som är kontaktperson för en brygga uppmanas nu att dels se till att skyltarna kommer på plats och att sedan skicka in förteckning över brygglagsmedlemmarna.

Här finns en mall som ska användas för att skicka in korrekta förteckningar över brygglagsmedlemmar.

(*) Skyltarna delades ut på årsmötet till de kontaktpersoner som var närvarande. Skyltar som inte hämtats ut än kan hämtas hos Marie Ståhl Fransson på Röd väg (kontakta Marie på marie.stahl.fransson@volvocars.com).