Kontakt LFT

Kontaktuppgifter gällande frågor om LFT och styrelsen hittas här

Frågor om naturvård och skötseln av våra marker kontakta tillsyningsmännen

Adressändring eller ny ägare anmäls till lft.medlemsregister@gmail.com