Månad: december 2021

Julbrev från styrelsen

Julbrev från styrelsen

I julbrevet brukar vi i styrelsen informera om verksamheten inom LFT och vårt område, både vad som hänt men också för att berätta om kommande år med årsmöte, naturvårdsdag, midsommarfirande, simskola mm. Inom kort kommer samtliga medlemmar med epostadress angiven att få julbrevet i sin inkorg.

Här kan du nu läsa julbrevet direkt på vår hemsida.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott nytt år!

 

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT
Rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Jag börjar med att skriva exakt samma sak som för ett år sedan – det undgår nog ingen att det finns mycket vilt i och runt våra marker på Lisö. 

Vildsvinen är och kommer fortsatt vara ett vilt som lever nära oss. För 2021 så har Skärlinge jaktlag fortsatt att gå igenom markerna med hundar i syfte att driva vildsvinen mot sina passkyttar. Det sker varje helg (varannan helg på östra sidan och varannan på västra). Jag uppmanar fortsatt även alla medlemmar att bidra till helheten genom att störa påkomna vildsvin med rop och stoj samt göra rent kring sina fågelbord, plocka upp fallfrukt och kratta upp ollon m.m.

Ett annat vilt som fortsatt tar plats inom vissa områden är älgen. Min uppfattning är att det finns åtminstone 5-7 älgar som räknar LFT samt nära angränsande mark som sitt hemområde.

Den älgjakt som har bedrivits under hösten har skett bortom våra marker genom Skärlinge jaktlag utifrån deras tilldelning från Länsstyrelsen. Tilldelning för deras marker är ett vuxet djur samt en kalv. Ett litet antal kan man tycka utifrån hur många älgar vi observerar men tilldelning handlar om population över stora områden där det kan vara tätare på vissa specifika platser. Vi kommer framgent bistå med inventering av antalet älgar hos oss för att ge Länsstyrelsen en så pass bra bild som möjligt om stammens storlek. Låt mig också vara tydlig här och säga att jag inte ser ett scenario där vi jagar älg inom LFT, marken är för liten och säkerheten inte tillräcklig för att kunna genomföras på ett adekvat sätt. 

Avseende aggressiva älgar som tex den ko med dubbelkalv som levde om förra säsongen så ska det även där mycket till innan polisen beviljar skyddsjakt. 

Rådjursstammen är fortsatt stor, varför skyddsjakt bedrevs i början november. Vi fällde 4 rådjur och observerade 17. En ny skyddsjakt kommer att genomföras i slutet av januari.

Vi har även fortsatt skyddsjagat skarv denna höst. Jakt har genomförts på öarna Styrmannen och Kaptenen tillsammans med jägare från Fållnäs/Djursnäs. Även om vi även i år fällde en hel del fågel anser jag inte vi gjorde någon större påverkan på det totala antalet skarvar.  Däremot tror jag att vi går mot lättnader framgent avseende hur skarven får jagas och min ambition är att, med den kunskap vi har byggt upp, kunna jaga i lite större omfattning nästa september-november. 

En sista punkt som jag vill ta upp är lagen om tillsyn över hundar och katter eller ”koppeltvång” som den kallas i talspråk. I korthet innebär det att mellan 1 mars till 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Vilt finns det på våra marker och tillsyn innebär i princip koppel. Ta gärna med er detta så slipper vi oönskade incidenter framåt.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Information från Polisen – händelser i november 2021

Information från Polisen – händelser i november 2021

Hej, här kommer statistiken för november

Inbrott i fritidshus:

Inga anmälda.

Försök till inbrott i fritidshus:

Inga anmälda

Inbrott i bostad:

Sigynsväg, Nynäshamn. Ingång genom uppbrutet fönster.

Månbergsvägen, Nynäshamn. Uppbruten ytterdörr.

Åkargränd, Nynäshamn. Ingång genom uppbrutet fönster.

Försök till inbrott i bostad:

Inga anmälda.

Båtbrott:

2 st. anmälda från Norra vägen, Sorunda. Växelhus och propeller tillgripna i båda fallen.

2 st. anmälda från Svart väg, Sorunda. Även här är propellrar och växelhus tillgripna.

Malmen, Nynäshamn. Drivhus stulet.

Karminspinnarvägen, Ösmo. Båtmotor stulen.

 

Nu går vi mot Jul och Nyårsledigheter.

Om ni reser bort – Tänk på att be grannen att tömma brevlådan, kanske sopa bort snön framför dörren och gå upp lite spår i snön då och då.

Belysning som slår på via timer är också bra, tänk bara på att lägga in lite olika ”lysintervaller”

Önskar er alla en skön jul och nyårshelg när det så småningom blir dags så hör vi igen i januari.

 

 

Mvh  

Ylva Thomasson Kommunpolis

Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn

Posted by Magnus Dimert in Nyheter