LFT Områdesplan

LFT Områdesplan är en plan för hur vi ska underhålla LFTs olika områden. Det är en riktlinje som vi arbetar efter när vi planerar skötseln av LFTs marker. Bland annat ligger den till grund för Tillsyningsmännens planering av vad som ska utföras på Naturvårdsdagarna.

Numreringen hänvisar till bifogad karta – ”LFT Områdeskarta”.

Planen togs fram i samarbete med Skogsstyrelsenoch antogs på årsstämman 2009-04-26.

Klicka på länken för att öppna  LFT Områdesplan.