LFT Områdeskarta

Klicka på länken för att se LFT Områdeskarta
Områdenas numrering överensstämmer med numreringen av områden LFT Områdesplan.