Våra marker

Omkring våra tomter finns mark som ägs och underhålls av föreningen. Vackra kuststräckor, strandängar, badstränder, öppna fält, orörda skogar, äng för midsommarfirande, fotbollsplan och mycket mer.

En viktig uppgift för föreningen är att underhålla dessa marker och göra dem tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

Som stöd i arbetet med att underhålla LFTs mark finns två planer.

LFT Skogsskötselplan som är en övergripande plan för skötseln av LFTs skogar

LFT Områdesplan
som utarbetats tillsammans med Skogsstyrelsen och som ger riktlinjer för hur respektive område på LFTs mark skall underhållas. Numreringen i LFT Områdesplan hänvisar till kartan ”LFT Områdeskarta”.

Klicka nedan för att gå till undersidorna för dessa planer och kartan (eller använd menyn).

LFT Skogsskötselplan

LFT Områdesplan

LFT Områdeskarta