Månad: oktober 2021

Skyddsjakt på rådjur 1 november 2021

Skyddsjakt på rådjur 1 november 2021

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 1 november. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Information från polisen – händelser i september

Information från polisen – händelser i september

Här följer kommunpolis Ylva Thomasssons rapport från september

Grannstöd Nynäshamn Polisen informerar

I korta drag:

4 st inbrott och försök till inbrott i hus samt inte mindre än 24 anmälda båtbrott. Samtliga gäller stulna motorbåtar och motorer. För att skydda sig mot ovälkomna besök i huset kan man bland annat se över utebelyseningen och använda lampa med timer så det ser ut som någon är hemma. Spana också in andra tips på vår sida om Grannsamverkan mot brott.

Den trista statistiken för båtbrott inom kommunen går även i linje med nationell och regional statistik från Stöldskyddsföreningen som tidningen På Kryss skriver om i denna artikel.

Ska man inte använda sin båt mer denna säsong se till att ta upp den nu.

Tips från SSF Stöldskyddsföreningen för en säkrare förvaring av båten:
• Delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Förvara gärna din båtmotor inlåst över vintern. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Sitter båtmotorn kvar på båten, se till att den är fastlåst med ett godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och även förses med spårsändare och startspärr.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter för din båt, motor, utrustning, märkning med mera för snabb anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Wow vad mycket vi fick gjort på Naturvårdsdagen! Tack alla!

Wow vad mycket vi fick gjort på Naturvårdsdagen! Tack alla!

127 personer var med och jobbade på höstens Naturvårdsdag! Jag tycker alltid att vi får mycket gjort, men det känns som att vi fick extra mycket gjort denna gång! Tack alla! Stämningen i hela området var mycket god!

Här kommer en beskrivning av en del av allt det som utfördes, per område.

GRYTNÄS

 • Många var med och slyade längs vägarna och en stor eld i Kyrkviken svalde allt sly och grenar.
 • Längs Röd och Gul väg och på stigen däremellan brann många eldar och det är en fröjd att se vilken vacker miljö det blev efter!
 • Grus lades ut längs stigen mellan Gul och Röd väg med hjälp av Rogers lilla lastare och Henrikssons fyrhjuling med släp. Nu har denna stig blivit mycket mer tillgänglig och framkomlig för alla. Stigen över ”guppet” är nu breddad och utjämnad och betydligt lättare att gå på.

LINDHOLMEN

 • Brygga, flotte och stege vid simskolan är upptagna.
 • Mycket sly är taget i området och eldat bla vid Kyrkvikens parkering.
 • Vildsvinsstängslet runt ängen togs upp så att det kunde klippas ordentligt under stängslet. Nu är stängslet redo för vintern!
 • Röjning av sly och riskträd ned mot Kyrkholmen.

LISÖKALV

 • Inför årets Naturvårdsdag hade Motorsågsgruppen fällt mycket riskträd på Lisökalv längs vägen efter viken och det fanns mycket sly att ta hand om. Det är nu betydligt ljusare på vägen och vikens vatten kommer fram mellan träden betydligt mer. Många positiva kommentarer om detta hördes under dagen.
 • En stor eld brann på stranden och många slet med att få dit allt sly som skulle eldas!
 • Ute på Kalvudden, längs den vackra stigen där, hade ett antal träd fällts förra helgen och massor av sly drogs därifrån för eldning på stranden. Nu är stigen över Kalvudden ännu vackrare än tidigare!
 • I Köpenhamnsviken och vid Ugglestigen eldades det, gångar fick grus och flis och två av stränderna förbereddes för att fyllas på med sand.
 • Jag avslutade dagen med att gå med röjsåg i Köpenhamnsvikens förlängning och fällde några hundra små alar där. Det blev mycket ljusare och förhoppningsvis innebär det också att denna plats blir mindre intressant för vildsvinen att vara vid i vinter.

/Magnus Dimert

BILDER FRÅN DAGEN

Samling vid Pumpen på Blå väg – engagerad styrka och stora maskiner!

Bobcat och grill – dagen är räddad!

Eld vid Sjösättningsrampen

På stigen mellan Röd och Gul väg var aktiviteten hög! Röjning, eldning, spridning av flis, spridning av grus mm! I år var grillningen också här för Östra Grytnäs, istället för vid Sjösättningsrampen.

Grus på väg för spridning på stigen mellan Gul och Röd väg

”Guppet” på stigen mellan Gul och Röd väg är nu breddat och utjämnat och det är nu mycket lättare att gå på stigen här.

Så här fint har det nu blivit på stigen mellan Gul och Röd väg.

Öppen ljus miljö mellan Röd och Gul väg, tidigare låg här massor av sly och högar av flis


Nu är det klippt under vildsvinsstängslet på ängen!

Äntligen kom korvleveransen 🙂

Dags för lunchpaus på ängen

Stor brasa vid Kyrkvikenparkeringen

Kyrkvikenparkeringen

Eld på stranden på Lisökalv

Stigen på Kalvudden

Stigen på Kalvudden har blivit ljusare och ännu vackrare

På stranden på Lisökalv eldades massor av ris efter fällningarna. Nu lunchpaus.

Slyröjning i Köpenhamnsvikens förlängning. FÖRE

Slyröjning i Köpenhamnsvikens förlängning. EFTER

Fyra glada jobbare tar hand om all tång på stranden som senare ska fyllas på med sand

2 timmar senare – all tång borta 🙂

Promenadstigen mellan Köpenhamnsviken och Vit väg fylls på med flis

Stigen längs vattnet har fyllts på med grus så den är lättare att gå på

Sly och grenar från de stora fällningarna vid Ugglestigen eldades upp

Posted by Magnus Dimert in Naturvård
Välkomna till höstens naturvårdsdag – 9 oktober kl 10.00!

Välkomna till höstens naturvårdsdag – 9 oktober kl 10.00!

På lördag 9 oktober är det dags för höstens naturvårdsdag! Vi kommer också att grilla korv igen! Vi har haft uppehåll från det under pandemin, men i.o.m. lättade restriktioner så inför vi korvgrillning igen!

naturvårdsdagarna uppfyller vi föreningens ändamål genom att göra och hålla fint på våra marker och bidra till trivsel i områden och oss medlemmar emellan.

Samling sker kl 10.00 vid de vanliga mötesplatserna (se nedan)

Planering Grytnäs

 • Sprida ut flis på stigen mellan Gul och Röd väg
 • Fortsätta elda upp högar med ris/ved och städa upp efter fällningarna mellan Gul och Röd väg.
 • Vi kommer också ha grus som vi ska tippa för att göra stigen mer tillgänglig framförallt i ”guppet”
 • Elda i Kyrkviken.

Planering Lindholmen

 • Påfyllning av sand på stranden vid Ugglestigen och brygga K. Ta gärna med skottkärror och skyfflar!
 • Sprida ut flis längs Ugglestigen, plocka ved och grenar för eldning
 • Gallra och omkring ängen och fotbollsplanen
 • Klippa gräs under vildsvinsstängsel, underhåll av stängsel
 • Ta upp bryggorna på stranden
 • Elda

Planering Lisökalv

Omfattande fällningar av riskträd och uppmärkta träd har skett i område 49 (väster om Köpenhamnsvikens förlängning) och vid den vackra stigen på Kalvudden i område 52:

 • Röja upp efter fällningar, dra ris och plocka grenar och ta hand om ved
 • Gallra
 • Elda på stranden vid Köpenhamnsvikens mynning (som vanligt) men även vid stranden på Kalvudden där träd fällts.

Mötesplatser

 • Badet på Lisö kalv, Tillsyningsmän: Hans Engqvist & Henrik Kraft
 • Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsmän: Mikael Brege & Bernt Söder
 • Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsman: Jan Stålhamre (Jan Stålhamre är skadad och Magnus Dimert täcker upp för honom)
 • Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningsman: Jacob Lindborg

allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Respektive tillsyningsman har närvarolistor och det är viktigt att ni noterar att ni deltar, så att ni får avdrag på medlemsavgiften.

Som tack för väl utfört arbete bjuds det på dricka och grillad korv på olika ställen på varje område.

Håll tummarna för fint (och vindmässigt lugnt) väder!

//Magnus Dimert och Tillsyningsgruppen

 

Nedan finns Tillsyningsgruppens och Motorsågsgruppens planer för områdena.

Fokusområden 2021 och framåt

Inför kommande års arbeten har alla våra områden, dvs Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv inventerats och fokusområden har utsetts. I dessa områden kommer det ske riktat arbete både av Motorsågsgruppen och Tillsyningsgruppen men också av oss medlemmar på kommande Naturvårdsdagar. Det handlar t.ex om att

 • fälla och ta hand om riskträd längs Blå, Svart, Vit och Grön Väg,
 • hålla vandringsstigar öppna och restaurera gamla stigar som växt igen,
 • löpande klippa ängen, fotbollsplanen och helikopterplattor,
 • hålla stränder fina, fylla på sand och slå vass
 • bekämpa Parkslide (enbart Tillsyningssgruppen arbetar med detta)

Klicka på bilderna för att få upp större versioner.

 

Posted by Magnus Dimert in Naturvård