Naturvårdsdagarna

LFT har två naturvårdsdagar per år, en på hösten och en på våren. Deltagande på naturvårdsdagen ger ett avdrag med 300 kr på medlemsavgiften per tillfälle.

Samling sker kl 10.00 vid
-Badet på Lisö kalv, Tillsyningsmän: Hans Engqvist & Henrik Kraft
-Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsmän: Mikael Brege & Bernt Söder
-Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsman: Jan Stålhamre
-Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningsman: Jacob Lindborg
allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Respektive tillsyningsman har närvarolistor och det är viktigt att ni noterar att ni deltar, så att ni får avdrag på medlemsavgiften.

Som vanligt serveras korv och läsk. Att arbeta tillsammans och fika tillsammans är en viktig del av sammanhållningen i LFT. Naturvårdsdagarna gör att vi får snyggt och prydligt på våra allmänningar.

Naturvårdsdagen 13 april 2019

Det fanns mycket att röja upp och elda denna gång! Mycket fällda träd att ta hand om på Röd väg, Svart väg, Kyrkviken, Ugglestigen mfl ställen.

Full aktivitet i alla områden!


Samling, avprickning och fördelning av uppgifter på Lisökalv! Tillsyningsman Henrik Kraft med första förband i ryggsäcken.


Lisökalv

Släpkärra på och mycket blir gjort! Längst ner på Lisökalv.


Röjning och eldning vid Kyrkholmenparkeringen (vid fotbollsplanen)


Motorburen ungdom med attityd 🙂


Röjning erter vägen vid fotbollsplanen.


Arbete i Kyrkviken! Röjning efter fällda granar som hade angrepp av barkborre.

Röjning på Röd väg efter infarten till sjösättningsrampen. Här har vi tagit ner en gigantisk slånbärsbuske där vildsvinen ibland legat och tryckt.


Röjning på Röd väg efter infarten till sjösättningsrampen. Här har vi tagit ner en gigantisk slånbärsbuske där vildsvinen ibland legat och tryckt.


Röjning och eldning efter avverkning av alar längst upp på Röd väg. Vi har avverkat för att ljusa upp och skapa sjökontakt igen.


Roger med tunga artilleriet, levererar stockar till Kyrkviken. Alla är välkomna att hämta eldningsved!


Grillning vid föreningsboden Midsommarängen.

Vi fick användning av första hjälpenväskan! Vid föreningsboden Midsommarängen

 

 

Bilder från tidigare Naturvårdsdagar

         

     

 

Rapport från Naturvårdsdagarna

Rapport från Naturvårdsdagen 2015 10 10
Rapport från Naturvårdsdagen 2016 10 15
Rapport från Naturvårdsdagen 2017 04 22
Rapport från Naturvårdsdagen 2017 10 14