Tack till alla som sköter och håller våra marker fina

Med detta inlägg vill jag och hela styrelsen rikta ett stort tack till alla de i tillsyningsgruppen, motorsågsgruppen och andra frivilliga som på olika sätt hjälper till med skötsel och ser till att våra marker är så fina som de är.

Grunden i allt arbete sköts av Magnus Dimert och tillsyningsgruppen som planerar och leder naturvårsdagarna och även gör större gemensamma insatser inför naturvårdsdagar och löpande skötsel under året.

Sedan finns även motorsågsgruppen som består av personer som innehar motorsågskörkort och kan utföra fällningar och även röja upp fallna träd för föreningens räkning. Efter stormen Hans nyligen låg en del fallna träd som togs om hand.

Utöver det finns det många fantastiska medlemmar som ställer upp och hjälper till med t.ex klippa gräset på fotbollsplanen och midsommarängen och andra mindre insatser som att sätta upp skyltar, köpa in bänkar mm.

Mer om tillsyningsgruppens och motorsågsgruppens arbete under året finns att läsa i den rapport som Magnus Dimert, Mikael Brege och Jacob Lindborg själva presenterade på styrelsens styrelsemöte i juli. Mycket intressant och läsvärd information -> Rapport på LFT styrelsemöte 16 juli 2023

OBS! Höstens naturvårdsdag kommer gå av stapeln den 7 oktober! Mer information kommer 🙂

Vi ses på Lisö!