Vägföreningen LLS

Lindholmen-Lisö Samhällighetsförening

OBS, VIKTIG INFO Rörande vägarbeten på Gul Väg lördagen 16/10 2021
En vägtrumma kommer bytas på Gul väg, arbetet börjar kl 07:00 och bör vara klart till lunchtid.
Detta beslutades med lite kort varsel varför infon läggs upp här, flera fastighetsägare är redan informerade.
Vid frågor, kontakta vägfogde Kjell Lindersson på 076-305 25 20.