Kommunikation med medlemmar

Vi använder oss av flera sätt att nå ut till dig som medlem och boende inom vårt område.

I medlemsmatrikeln har vi kontaktuppgifter till alla medlemmar och den viktigaste kommunikationen går via e-post eller vanlig postgång.

Sen har vi även vår hemsida www.LFT.nu som är öppen för alla intresserade. Där lägger vi upp information om våra aktiviteter och delar information som är relevant för LFTs medlemmar. På hemsidan kan man prenumerera på nyheter så att man inte missar när något nytt läggs upp.

Som ytterligare komplement till hemsidan finns även en sluten grupp på Facebook som man kan söka medlemskap i. Facebook-gruppen heter ‘LFT – Lindholmens Fiskevårds- och Tomtförening’.

I vissa fall använder vi även anslagstavlan vid brevlådorna för att kommunicera.

Följande principer gäller:
● Kallelse till årsmöte sker via e-post och med post till de som ej har e-postadress registrerad i matrikeln. Kallelse till årsmöte finns även på hemsidan och notis om detta kan även läggas upp i Facebook-gruppen.
● Faktura avseende medlemsavgift skickas med post till samtliga medlemmar.
● Sommarbrev, Julbrev och årsmötesprotokoll mm skickas med e-post och läggs upp på hemsidan samt som notis i Facebook-gruppen.
● Information angående skyddsjakt anslås på anslagstavlan och på hemsidan.
● Information gällande träd uppmärkta för fällning anslås på anslagstavlan och på hemsidan.
● Information som inte direkt har med LFT att göra men som vi bedömer som viktig för medlemmar läggs upp på hemsidan och med notis i Facebook-gruppen.
● Polisens rapport inom samarbetet för Grannsamverkan mot brott läggs upppå hemsidan och med notis i Facebook-gruppen.
● Tips på aktiviteter, händelser i närområdet och annat smått och gott delar vi i Facebook-gruppen och på vårt instagramkonto @lftlindholmen.

Med dessa principer har vi försökt ta hänsyn till att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas rätt till information, vår miljö, att inte producera onödigt mycket papper, samt effektivitet i de administrativa göromålen.