Månad: september 2023

Skyddsjakt på skarv den 15 september 2023

Skyddsjakt på skarv den 15 september 2023

Som tidigare meddelats via Facebook så har det skett skyddsjakt på skarv på öarna Styrmannen och Kaptenen vilka båda tillhör Frönäs. På fredag 15 september kommer skyddsjakten fortsätta. Styrelsen har sedan tidigare gett tillstånd till skyddjakt på öarna och skären kring Ekskär och Kerstinholmen så det kan bedrivas skyddsjakt där också om tillfälle ges.

Mer detaljerad information läggs ut i LFTs Facebook-grupp samt även gruppen Lisö-bo.

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård, Nyheter
Information från polisen – händelser 1 juni – 31 aug 2023

Information från polisen – händelser 1 juni – 31 aug 2023

Information från kommunpolis Ylva Thomasson för juni till och med augusti 2023:

Inbrott i bostad
Juni – Nynäs gods, Nynäshamn. Ytterdörr uppbruten. Inget tillgripet i bostaden.
Juli – Fitunavägen, Sorunda. Dörrar uppbrutna, okänt vad som tillgripit i hus och uthus.
Augusti – Upp-svalsta, Sorunda. Fönster uppbrutet och smycke har stulits..

Försök till inbrott i bostad
Juni- Fitunavägen, Sorunda. Tre gärningspersoner blir upptäckta när de brutit upp ytterdörren till fastigheten.

Inbrott i fritidshus
Juni – Ljungvägen, Sorunda. Uppbruten ytterdörr men inget gods tillgripet.

Båtbrott
13 stycken anmälda under perioden var av 7 st. inträffat under augusti månad.
Majoriteten av stölderna har inträffat av och från båtar i centrala Nynäshamn.
Endast vid ett tillfälle finns vittnen som sett en vit skåpbil dra iväg med en motorbåt förvarad på vagn.

Nu går vi in i hösten med mörker som kommer tidigare och tidigare. Kontrollera att belysning på fastighet och i trädgård fungerar.
Lampor med skymningsrelä eller rörelsesensorer är extra bra på skymda platser.
Belysning och kanske en radio i bostaden som startar med timer när ingen finns hemma är bra

polisen-lft-2023-juni-aug

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Samverkan mot brott
Sensommarbrev från styrelsen

Sensommarbrev från styrelsen

Nu har sommaren övergått till sensommar och här kommer ett brev från styrelsen med lite information om aktiviteter under året.

Sommarbrev 2023

OBS! Lägg in i kalendern – Höstens Naturvårdsdag är 7 oktober. Samling kl 10.00 som vanligt 🙂

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT