Fokusområden 2021 och framåt

Inför kommande års arbeten har alla våra områden (Grytnäs, Lindholmen och Lisö Kalv) inventerats av Tillsyningsgruppen och en mängd fokusområden har utsetts. I dessa områden kommer det ske riktat arbete både av Motorsågsgruppen och Tillsyningsgruppen men också av oss medlemmar på kommande Naturvårdsdagar. Det handlar t.ex om att

  • fälla och ta hand om riskträd längs Blå, Svart, Vit och Grön Väg,
  • hålla vandringsstigar öppna och restaurera gamla stigar som växt igen,
  • löpande klippa ängen, fotbollsplanen och helikopterplattor,
  • hålla stränder fina, fylla på sand och slå vass
  • bekämpa Parkslide (enbart Tillsyningssgruppen arbetar med detta)

Nedanstående bilder har tagits fram av Magnus Dimert för att överskådligt visa på vilka insatser som kommer ske framöver i de olika fokusområdena.

Grytnäs

Lindholmen

Lisökalv

Läs även igenom övergripande Skogskötselplaner med tillhörande Områdesplan som gäller sedan 2009.