Bryggor

Förteckning över bryggor inom LFT

För att förtydliga dialogen med LFT bryggor, har Styrelsen LFT introducerat bryggfodgar som  representerar respektive brygga och är kontaktperson.

Brygga A                             Roger Lundell, 073-806 1964, kittylundell@live.se
Brygga B                             Gunnar Dahlberg, 070-2217775, gunnardahlberg7@gmail.com
Brygga C                             Niclas Fransson, 0708- 842620, niclas.fransson@bilia.se
Brygga D                             Carl-Axel Elmén, 070-557 97 00, carl-axel@ubx.se
Brygga E                              Jonas Bergström, 0704-209233, jonasbergstrom75@gmail.com
Brygga F1                            Agneta Hansson 0727197717 hanssonagneta@hotmail.com
Brygga F2                           Carina Sjödin, 070-643 94 63, ina.sjodin@mail.com
Brygga G                             Göran Stavsjö, 070-830 82 81, goran.stavsjo@comhem.se
Brygga H1                           Andreas Ekman, 070-583 10 12, andreas.ekman@caverion.com
Brygga H2                          Andreas Ekman, 070-583 10 12, andreas.ekman@caverion.com
Brygga H3                          Andreas Ekman, 070-583 10 12, andreas.ekman@caverion.com
Brygga J                               Ewa Lidén, 073-537 67 52, ewa.liden2@gmail.com
Brygga K                             Mia Althoff, 070-634 58 13, mia@althoff.se
Brygga L1                            Ulf Hedman, 0763-92 1126/0703-795750, hedmanulf944@gmail.com
Brygga L2                            Johan Lindberg, 070-5670729,
Brygga L3                            Hans Eriksson, 070-303 39 52, hans.i.eriksson@salmis.net
Brygga M                             Hans Enqvist 070-529 35 22
Brygga M (delas med)   Stefan Kamlin, 08-716 60 70, stefan.kamlin@dlanordic.se
Brygga N                             Maud Ågren, 070-974 42 26, borje.agren@hotmail.com
Brygga O                              Bernt Åström, 0708-374200, bernt.astrom@bredband.net
Brygga O (delas med)    Stefan Åström 0701-620114
Brygga P                              Cecilia Berggren, 070-9205450, cecilia.berggren83@gmail.com
Brygga Q                              Kerstin Brotaeus, 073-600 23 34, kbrotaeus@gmail.se

Vid byte av bryggfogde – kontakta LFT styrelsen: 
Marie Ståhl Fransson, 0766-210812, marie.stahl.fransson@volvocars.com