Bryggor

Förteckning över bryggor inom LFT

För att förtydliga dialogen med LFT bryggor, har Styrelsen LFT introducerat bryggfodgar som  representerar respektive brygga och är kontaktperson.

Brygga A                             Roger Lundell, 073-806 1964, kittylundell@live.se
Brygga B                             Gunnar Dahlberg, 070-2217775, gunnardahlberg7@gmail.com
Brygga C                             Niclas Fransson, 0708- 842620, niclas.fransson@bilia.se
Brygga D                             Carl-Axel Elmén, 070-557 97 00, carl-axel@ubx.se
Brygga E                              Jonas Bergström, 0704-209233, jonasbergstrom75@gmail.com
Brygga F1                            Agneta Hansson 0727197717 hanssonagneta@hotmail.com
Brygga F2                           Carina Sjödin, 070-643 94 63, ina.sjodin@mail.com
Brygga G                             Göran Stavsjö, 070-830 82 81, goran.stavsjo@comhem.se
Brygga H1                           Andreas Ekman, 070-583 10 12, andreas.ekman@caverion.com
Brygga H2                          Andreas Ekman, 070-583 10 12, andreas.ekman@caverion.com
Brygga H3                          Andreas Ekman, 070-583 10 12, andreas.ekman@caverion.com
Brygga J                               Ewa Lidén, 073-537 67 52, ewa.liden2@gmail.com
Brygga K                             Mia Althoff, 070-634 58 13, mia@althoff.se
Brygga L1                            Ulf Hedman, 0763-92 1126/0703-795750, hedmanulf944@gmail.com
Brygga L2                            Johan Lindberg, 070-5670729,
Brygga L3                            Hans Eriksson, 070-303 39 52, hans.i.eriksson@salmis.net
Brygga M                             Hans Enqvist 070-529 35 22
Brygga M (delas med)   Stefan Kamlin, 08-716 60 70, stefan.kamlin@dlanordic.se
Brygga N                             Maud Ågren, 070-974 42 26, borje.agren@hotmail.com
Brygga O                              Bernt Åström, 0708-374200, bernt.astrom@bredband.net
Brygga O (delas med)    Stefan Åström 0701-620114
Brygga P                              Cecilia Berggren, 070-9205450, cecilia.berggren83@gmail.com
Brygga Q                              Kerstin Brotaeus, 073-600 23 34, kbrotaeus@gmail.se

Vid byte av bryggfogde - kontakta LFT styrelsen: 
Marie Ståhl Fransson, 0766-210812, marie.stahl.fransson@volvocars.com

 

Mer innehåll om bryggor och båtplatser

Nya livbojarna har kommit

Nya livbojarna har kommit

Nya livbojar har beställts för att de gamla sedan länge är uttjänta. Nu har de nya livbojarna anlänt och ser jättefina ut med ”LFT” tryckt på. På naturvårdsdagen kommer Marie Ståhl Fransson och Niklas Fransson att sätta upp de nya och ta bort de gamla livbojarna. Efteråt kommer det finnas en karta här på lft.nuContinue reading →

Posted by Mia Althoff in Bryggor o båtplatser
Enhetliga skyltar och nya livbojar till alla bryggor

Enhetliga skyltar och nya livbojar till alla bryggor

För att få bättre ordning på bryggplatserna inom LFT har det nu beställts skyltar till bryggorna. Skyltarna är stilrent utformade och alla båtplatser kommer märkas upp enhetligt där bryggans bokstav och båtplatsens nummer framgår. Se bild. Skyltarna kommer delas ut på kommande naturvårdsdag till respektive bryggansvarig som tillsammans med brygglaget ansvarar för att skyltarna kommerContinue reading →

Posted by Mia Althoff in Bryggor o båtplatser