Enhetliga skyltar och nya livbojar till alla bryggor

För att få bättre ordning på bryggplatserna inom LFT har det nu beställts skyltar till bryggorna. Skyltarna är stilrent utformade och alla båtplatser kommer märkas upp enhetligt där bryggans bokstav och båtplatsens nummer framgår. Se bild.

Skyltarna kommer delas ut på kommande naturvårdsdag till respektive bryggansvarig som tillsammans med brygglaget ansvarar för att skyltarna kommer på plats.

Livbojar

Vid inventering har det också framkommit att föreningens livbojar är i dåligt skick. Därför har det beställts 25 st nya som kommer ersätta de gamla slitna och även placeras ut på några nya platser och det kommer finnas några i reserv. När allt är klart kommer det finnas en karta över alla livbojarnas placering.

Stort tack till Jonas och Marie som jobbat med detta!