Om LFT

Våra gemensamma intressen inom området sköter vi med hjälp av två föreningar, dels Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägarförening (LFT), dels Lindholmen – Lisö Samfällighetsförening (LLS).

LFT äger och sköter våra gemensamma marker och vatten, bland annat tre större öar precis utanför vårt tomtområde. Därutöver ordnar LFT midsommarfirande samt simskola för våra barn. Medlemskap är frivilligt men så gott som alla fastigheter är medlemmar.

Som medlem får Du fiska även med fasta fiskeredskap på föreningens vatten och har rätt att ha en båtplats per fastighet samt en brevlåda på föreningens mark. Dessutom har föreningen en båtupptagningsramp som Du kan utnyttja för att ta upp och lägga i båten om du är medlem.

Föreningen äger även en båtkärra och en vassröjningsmaskin som Du kan låna till en billig penning.

LFT ordnar två naturvårdsdagar (röjningsdagar) per år. Naturvårdsdagarna förläggs till den tid under vår och höst då eldning är tillåtet.

Avgiften är f n 1200 kr/år av vilken 400 kr återbetalas för varje röjningsdag som Du deltar i under året.
Årsmötet äger rum i april/maj.