Månad: mars 2021

Trädfällning och tillfällig uppläggning av stockar vid Grön väg

Trädfällning och tillfällig uppläggning av stockar vid Grön väg

Det pågår trädfällning på två tomter i slutet av den östra grenen av Grön väg innan vändplanen. LFT har godkänt tillfällig uppläggning av stockar på LFTs mark bredvid vändplanen. I gengäld kommer entreprenören att ta bort virke som är kvar där sedan tidigare fällningar, så att det blir upprensat och fint efteråt.

I samband med fällningsarbetet upptäcktes att ett antal granar som står på föreningens mark utanför dessa tomter (öster om vägen) är angripna av granbarksborre. Entreprenören har erbjudit att ta ner även träden på föreningens mark och styrelsen bedömde att det var bra att ta tillfället i akt och låta fälla träden trots att de inte märkts upp.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Naturvård
Information om farleden under Tottnäsbron

Information om farleden under Tottnäsbron

Trafikverket planerar att göra underhållsarbete på Tottnäsbron med start hösten 2021. Under arbetet kommer trafiken ledas om till en tillfällig pontonbro. Pontonbron innebär att ingen båttrafik kommer kunna passera och Sjöfartsverket har beslutat att avlysa farleden som går förbi Tottnäsbron mellan 16 augusti 2021 och 28 februari 2022.

Se mer information i bifogad PDF.

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Nyheter
Inget planerat midsommarfirande på ängen

Inget planerat midsommarfirande på ängen

På grund av nuvarande smittläge och osäkerheten kommande månader ser vi i styrelsen ingen annan råd än att ställa in vårt planerade midsommarfirande även i år. Det är väldigt tråkigt att behöva ställa in även i år eftersom det traditionella midsommarfirandet på ängen är en stor och uppskattad aktivitet.

Det rullande schemat över ansvariga vägar förskjuts nu ett år framåt, så Röd Väg som skulle ansvarat för planerandet och genomförandet både förra året och i år nu är ansvariga nästa år – 2022 istället.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Midsommar
Information om årsmöte och vårens naturvårdsdag med anledning av Covid-19

Information om årsmöte och vårens naturvårdsdag med anledning av Covid-19

Årsmöte skjuts upp

Årsmötet som planerats till den 18/4 kommer på grund av rådande smittläge att skjutas upp och hållas vid ett senare tillfälle. Sannolikt blir det söndagen efter midsommar, dvs den 27/6, men definitiva uppgifter om tidpunkt och plats kommer i den kallelse till årsmöte som skickas ut i början på april.

Vårens naturvårdsdag blir av som planerat

Efter förra årets lyckade genomförande av både extra och ordinarie naturvårdsdagar har styrelsen kommit fram till att den planerade naturvårdsdagen den 17/4 kommer kunna genomföras med vissa anpassningar.

Mer information kommer via kallelsen till årsmötet och här på sajten.

Passa också på att bli medlem i vår nystartade grupp på Facebook där vi också delar information om LFT och vårt område.

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte, Naturvård
LFT finns nu på Facebook

LFT finns nu på Facebook

Som ett led i att öka kommunikationen mellan oss förtroendevalda och medlemmar i LFT har en grupp på Facebook startats. En del av er har kanske redan fått inbjudan, men här kommer mer information om gruppens syfte och hur man blir medlem.

Varför ska LFT finnas på Facebook?

Syftet med facebook-gruppen är att komplettera vår hemsida https://lft.nu/ för att nå ut bredare och snabbare till medlemmar och deras nära och kära som vistas i området.

Gruppen är i första hand tänkt som en kanal för att förtroendevalda tillsyningsmän och styrelsen ska kunna informera om saker som händer inom föreningen och vårt område. Gruppen ska också användas för att sprida information inom Grannsamverkan mot brott vilket görs av kontaktpersoner inom Samverkan mot brott. https://samverkanmotbrott.se/

Så här blir du medlem

  • Se till att du är inloggad på Facebook
  • Klicka på denna länk https://www.facebook.com/groups/2375981862536937 (alternativt söka efter “LFT – Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening”)
  • Lokalisera knappen “Gå med i grupp”
  • Nu är ansökan inskickad och medlemskapet väntar på godkännande från någon av gruppens administratörer.
  • Så fort du är godkänd kommer du åt att läsa inlägg och kan även passa på att bjuda in dina nära och kära med koppling till LFT.
Alla som är medlemmar kan förutom att läsa även skapa inlägg. Vid behov kommer inlägg att förhandsgranskas av gruppens administratörer innan de visas på sidan.
Posted by Mia Larsdotter Kraft in Nyheter
Nya livbojarna har kommit

Nya livbojarna har kommit

Nya livbojar har beställts för att de gamla sedan länge är uttjänta. Nu har de nya livbojarna anlänt och ser jättefina ut med ”LFT” tryckt på.

På naturvårdsdagen kommer Marie Ståhl Fransson och Niklas Fransson att sätta upp de nya och ta bort de gamla livbojarna.

Efteråt kommer det finnas en karta här på lft.nu som berättar var det finns livbojar.

De gamla bojarna ska återvinnas hos SRV.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Bryggor o båtplatser