Trädfällning och tillfällig uppläggning av stockar vid Grön väg

Det pågår trädfällning på två tomter i slutet av den östra grenen av Grön väg innan vändplanen. LFT har godkänt tillfällig uppläggning av stockar på LFTs mark bredvid vändplanen. I gengäld kommer entreprenören att ta bort virke som är kvar där sedan tidigare fällningar, så att det blir upprensat och fint efteråt.

I samband med fällningsarbetet upptäcktes att ett antal granar som står på föreningens mark utanför dessa tomter (öster om vägen) är angripna av granbarksborre. Entreprenören har erbjudit att ta ner även träden på föreningens mark och styrelsen bedömde att det var bra att ta tillfället i akt och låta fälla träden trots att de inte märkts upp.