Historik LFT

Området (Lindholmen, Grytnäs och Lisökalv) förvärvades på 1920-talet från Fållnäs gård av konsul Ahlgård som lät uppföra Lindholmens gård. Arrendator på gården var familjen Andersson, Ester och Fredrik. Man brukade jorden och hade både kor, hästar, grisar och höns. Gården bebos än idag (2002) av medlemmar ur familjen Andersson. I slutet av 1930-talet övertogs gården med tillhörande mark av Alf Nobel som efter det att vägen hit ut blev klar vid mitten av 1940-talet började stycka av de första tomterna.

Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening (LFT) bildades 1946 som en följd av att området började att exploateras som fritidsområde.

LFT handhar frågor som rör områdets trivsel och skötsel såsom skogsmark, badplatser, simskola, föreningsbod, brunnar, fisket på föreningens vatten samt bryggfrågor m.m.

LFT äger och förvaltar områdets allmänningar på Lindholmen, Grytnäs och Lisökalv med tillhörande fiskevatten, öarna Liljekonvaljholmen, Ekskär och Kerstinholmen samt några mindre kobbar och skär.