Information om årsmöte och vårens naturvårdsdag med anledning av Covid-19

Årsmöte skjuts upp

Årsmötet som planerats till den 18/4 kommer på grund av rådande smittläge att skjutas upp och hållas vid ett senare tillfälle. Sannolikt blir det söndagen efter midsommar, dvs den 27/6, men definitiva uppgifter om tidpunkt och plats kommer i den kallelse till årsmöte som skickas ut i början på april.

Vårens naturvårdsdag blir av som planerat

Efter förra årets lyckade genomförande av både extra och ordinarie naturvårdsdagar har styrelsen kommit fram till att den planerade naturvårdsdagen den 17/4 kommer kunna genomföras med vissa anpassningar.

Mer information kommer via kallelsen till årsmötet och här på sajten.

Passa också på att bli medlem i vår nystartade grupp på Facebook där vi också delar information om LFT och vårt område.