LFT finns nu på Facebook

Som ett led i att öka kommunikationen mellan oss förtroendevalda och medlemmar i LFT har en grupp på Facebook startats. En del av er har kanske redan fått inbjudan, men här kommer mer information om gruppens syfte och hur man blir medlem.

Varför ska LFT finnas på Facebook?

Syftet med facebook-gruppen är att komplettera vår hemsida https://lft.nu/ för att nå ut bredare och snabbare till medlemmar och deras nära och kära som vistas i området.

Gruppen är i första hand tänkt som en kanal för att förtroendevalda tillsyningsmän och styrelsen ska kunna informera om saker som händer inom föreningen och vårt område. Gruppen ska också användas för att sprida information inom Grannsamverkan mot brott vilket görs av kontaktpersoner inom Samverkan mot brott. https://samverkanmotbrott.se/

Så här blir du medlem

  • Se till att du är inloggad på Facebook
  • Klicka på denna länk https://www.facebook.com/groups/2375981862536937 (alternativt söka efter “LFT – Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening”)
  • Lokalisera knappen “Gå med i grupp”
  • Nu är ansökan inskickad och medlemskapet väntar på godkännande från någon av gruppens administratörer.
  • Så fort du är godkänd kommer du åt att läsa inlägg och kan även passa på att bjuda in dina nära och kära med koppling till LFT.
Alla som är medlemmar kan förutom att läsa även skapa inlägg. Vid behov kommer inlägg att förhandsgranskas av gruppens administratörer innan de visas på sidan.