Välkomna till höstens naturvårdsdag – 9 oktober kl 10.00!

På lördag 9 oktober är det dags för höstens naturvårdsdag! Vi kommer också att grilla korv igen! Vi har haft uppehåll från det under pandemin, men i.o.m. lättade restriktioner så inför vi korvgrillning igen!

naturvårdsdagarna uppfyller vi föreningens ändamål genom att göra och hålla fint på våra marker och bidra till trivsel i områden och oss medlemmar emellan.

Samling sker kl 10.00 vid de vanliga mötesplatserna (se nedan)

Planering Grytnäs

 • Sprida ut flis på stigen mellan Gul och Röd väg
 • Fortsätta elda upp högar med ris/ved och städa upp efter fällningarna mellan Gul och Röd väg.
 • Vi kommer också ha grus som vi ska tippa för att göra stigen mer tillgänglig framförallt i ”guppet”
 • Elda i Kyrkviken.

Planering Lindholmen

 • Påfyllning av sand på stranden vid Ugglestigen och brygga K. Ta gärna med skottkärror och skyfflar!
 • Sprida ut flis längs Ugglestigen, plocka ved och grenar för eldning
 • Gallra och omkring ängen och fotbollsplanen
 • Klippa gräs under vildsvinsstängsel, underhåll av stängsel
 • Ta upp bryggorna på stranden
 • Elda

Planering Lisökalv

Omfattande fällningar av riskträd och uppmärkta träd har skett i område 49 (väster om Köpenhamnsvikens förlängning) och vid den vackra stigen på Kalvudden i område 52:

 • Röja upp efter fällningar, dra ris och plocka grenar och ta hand om ved
 • Gallra
 • Elda på stranden vid Köpenhamnsvikens mynning (som vanligt) men även vid stranden på Kalvudden där träd fällts.

Mötesplatser

 • Badet på Lisö kalv, Tillsyningsmän: Hans Engqvist & Henrik Kraft
 • Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsmän: Mikael Brege & Bernt Söder
 • Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsman: Jan Stålhamre (Jan Stålhamre är skadad och Magnus Dimert täcker upp för honom)
 • Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningsman: Jacob Lindborg

allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Respektive tillsyningsman har närvarolistor och det är viktigt att ni noterar att ni deltar, så att ni får avdrag på medlemsavgiften.

Som tack för väl utfört arbete bjuds det på dricka och grillad korv på olika ställen på varje område.

Håll tummarna för fint (och vindmässigt lugnt) väder!

//Magnus Dimert och Tillsyningsgruppen

 

Nedan finns Tillsyningsgruppens och Motorsågsgruppens planer för områdena.

Fokusområden 2021 och framåt

Inför kommande års arbeten har alla våra områden, dvs Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv inventerats och fokusområden har utsetts. I dessa områden kommer det ske riktat arbete både av Motorsågsgruppen och Tillsyningsgruppen men också av oss medlemmar på kommande Naturvårdsdagar. Det handlar t.ex om att

 • fälla och ta hand om riskträd längs Blå, Svart, Vit och Grön Väg,
 • hålla vandringsstigar öppna och restaurera gamla stigar som växt igen,
 • löpande klippa ängen, fotbollsplanen och helikopterplattor,
 • hålla stränder fina, fylla på sand och slå vass
 • bekämpa Parkslide (enbart Tillsyningssgruppen arbetar med detta)

Klicka på bilderna för att få upp större versioner.