Wow vad mycket vi fick gjort på Naturvårdsdagen! Tack alla!

127 personer var med och jobbade på höstens Naturvårdsdag! Jag tycker alltid att vi får mycket gjort, men det känns som att vi fick extra mycket gjort denna gång! Tack alla! Stämningen i hela området var mycket god!

Här kommer en beskrivning av en del av allt det som utfördes, per område.

GRYTNÄS

 • Många var med och slyade längs vägarna och en stor eld i Kyrkviken svalde allt sly och grenar.
 • Längs Röd och Gul väg och på stigen däremellan brann många eldar och det är en fröjd att se vilken vacker miljö det blev efter!
 • Grus lades ut längs stigen mellan Gul och Röd väg med hjälp av Rogers lilla lastare och Henrikssons fyrhjuling med släp. Nu har denna stig blivit mycket mer tillgänglig och framkomlig för alla. Stigen över ”guppet” är nu breddad och utjämnad och betydligt lättare att gå på.

LINDHOLMEN

 • Brygga, flotte och stege vid simskolan är upptagna.
 • Mycket sly är taget i området och eldat bla vid Kyrkvikens parkering.
 • Vildsvinsstängslet runt ängen togs upp så att det kunde klippas ordentligt under stängslet. Nu är stängslet redo för vintern!
 • Röjning av sly och riskträd ned mot Kyrkholmen.

LISÖKALV

 • Inför årets Naturvårdsdag hade Motorsågsgruppen fällt mycket riskträd på Lisökalv längs vägen efter viken och det fanns mycket sly att ta hand om. Det är nu betydligt ljusare på vägen och vikens vatten kommer fram mellan träden betydligt mer. Många positiva kommentarer om detta hördes under dagen.
 • En stor eld brann på stranden och många slet med att få dit allt sly som skulle eldas!
 • Ute på Kalvudden, längs den vackra stigen där, hade ett antal träd fällts förra helgen och massor av sly drogs därifrån för eldning på stranden. Nu är stigen över Kalvudden ännu vackrare än tidigare!
 • I Köpenhamnsviken och vid Ugglestigen eldades det, gångar fick grus och flis och två av stränderna förbereddes för att fyllas på med sand.
 • Jag avslutade dagen med att gå med röjsåg i Köpenhamnsvikens förlängning och fällde några hundra små alar där. Det blev mycket ljusare och förhoppningsvis innebär det också att denna plats blir mindre intressant för vildsvinen att vara vid i vinter.

/Magnus Dimert

BILDER FRÅN DAGEN

Samling vid Pumpen på Blå väg – engagerad styrka och stora maskiner!

Bobcat och grill – dagen är räddad!

Eld vid Sjösättningsrampen

På stigen mellan Röd och Gul väg var aktiviteten hög! Röjning, eldning, spridning av flis, spridning av grus mm! I år var grillningen också här för Östra Grytnäs, istället för vid Sjösättningsrampen.

Grus på väg för spridning på stigen mellan Gul och Röd väg

”Guppet” på stigen mellan Gul och Röd väg är nu breddat och utjämnat och det är nu mycket lättare att gå på stigen här.

Så här fint har det nu blivit på stigen mellan Gul och Röd väg.

Öppen ljus miljö mellan Röd och Gul väg, tidigare låg här massor av sly och högar av flis


Nu är det klippt under vildsvinsstängslet på ängen!

Äntligen kom korvleveransen 🙂

Dags för lunchpaus på ängen

Stor brasa vid Kyrkvikenparkeringen

Kyrkvikenparkeringen

Eld på stranden på Lisökalv

Stigen på Kalvudden

Stigen på Kalvudden har blivit ljusare och ännu vackrare

På stranden på Lisökalv eldades massor av ris efter fällningarna. Nu lunchpaus.

Slyröjning i Köpenhamnsvikens förlängning. FÖRE

Slyröjning i Köpenhamnsvikens förlängning. EFTER

Fyra glada jobbare tar hand om all tång på stranden som senare ska fyllas på med sand

2 timmar senare – all tång borta 🙂

Promenadstigen mellan Köpenhamnsviken och Vit väg fylls på med flis

Stigen längs vattnet har fyllts på med grus så den är lättare att gå på

Sly och grenar från de stora fällningarna vid Ugglestigen eldades upp