Tillsyningsgruppens rapport och plan framåt

Till sommarens styrelsemöte bjuds Tillsyningsgruppen in för att berätta om året som gått och vad som planeras framöver. I år hade gruppen setts innan för att kunna samla ihop sig och presenterade ett dokument som sammanfattar både vad som skett men också en mycket ambitiös och gedigen plan framåt i form av olika fokusområden. Hela dokumentet kan laddas ner här och innehåller även information om bekämpningen av Parkslide. Se även bilder längre ner på sidan.

Fokusområden 2021 och framåt

Inför kommande års arbeten har alla våra områden, dvs Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv inventerats och fokusområden har utsetts. I dessa områden kommer det ske riktat arbete både av Motorsågsgruppen och Tillsyningsgruppen men också av oss medlemmar på kommande Naturvårdsdagar. Det handlar t.ex om att

  • fälla och ta hand om riskträd längs Blå, Svart, Vit och Grön Väg,
  • hålla vandringsstigar öppna och restaurera gamla stigar som växt igen,
  • löpande klippa ängen, fotbollsplanen och helikopterplattor,
  • hålla stränder fina, fylla på sand och slå vass
  • bekämpa Parkslide (enbart Tillsyningssgruppen arbetar med detta)

Klicka på bilderna för att få upp större versioner.